Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Impacte de la reducció de l’ús d’antibiòtics en avicultura de carn en la presència de Campylobacter spp resistents
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Campylobacter és la principal causa de toxiinfecció alimentària a la Unió Europea (UE) i la principal font d’infecció és el consum o manipulació de carn de pollastre. Per altra banda, aparentment Campylobacter també afecta la salut intestinal dels pollastres així com al seu benestar. Per altra banda, l’ús excessiu d’antibiòtics en l’àmbit veterinari ha donat lloc a un augment molt important de bacteris resistents a antibiòtics. En el sector de l’avicultura de carn, si bé els lots infectats amb Campylobacter (bacteri Gram negatiu) no són tractats amb antibiòtics per combatre aquest agent zoonòtic, sí que ho són davant una infecció que així ho requereixi deguda per exemple a d’altres bacteris Gram negatius. Això ha tingut com a efecte colateral negatiu en la darrera dècada un augment importantíssim de soques de Campylobacter resistents a antibiòtics, principalment fluoroquinolones o a tretraciclines. Tots aquests factors, junt amb el nou Reglament 2017/1495 de la UE que restringeix la presència i càrrega de Campylobacter en carcasses de pollastre, implica que el sector avícola està amenaçat per la necessitat de reduir tant la presència d’aquest microorganisme en els seus productes, com la prevalença de soques de Campylobacter resistents a antibiòtics en aquells lots que resultin positius a aquest bacteri. Per aconseguir reduir el risc de selecció i disseminació de resistències i de bacteris resistents a antibiòtics en ramaderia, el sector avícola està prenent mesures per reduir l’ús d’antibiòtics, cosa que queda reflectida en el fet que diverses integradores avícoles s’estan adherint al Programa Reduce en pollos broiler, que te per objectiu promoure el consum racional d’antibiòtics en el sector avícola. L’activitat que es proposa és precisament difondre en el sector avícola els beneficis de la reducció de la prescripció d’antibiòtics al mínim necessari i demostrar la seva efectivitat pel que fa a la reducció de la prevalença de soques de Campylobacter resistents en granja, i a la millora del rendiment
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Tríptic
  Fitxal Final
SECTOR:
Avicultura
WEBS D'INTERÉS:
   www.irta.cat
   www.cresa.cat
CONTACTE: