Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
LEAKYGUT: demostració de l’impacte que té l’alimentació prèvia a l’arribada a la granja sobre la salut i benestar dels vedells lactants
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’actual activitat de demostració deriva de l’execució del projecte pilot innovador en productivitat i sostenibilitat agrícola TRIABE que va finalitzar el 2019 i del estudi “reducció de l’ús antibiòtics: diagnòstic i antibiogrames (W&W)”. El grup operatiu TRIABE tenia com a objectiu valorar els factors previs al transport de vedells mamons i el seu impacte sobre el benestar i la salut. En el segon projecte (W&W) es va fer una exploració preliminar de tècniques de diagnòstic del síndrome respiratòria bovina i d’obtenció d’antibiogrames. Ambdós estudis va quedar clar que els vedells arriben a les granges amb problemes greus de subnutrició que deriven a les setmanes en problemes respiratoris i en un increment en l’ús d’antibiòtics per combatre’ls. Per tant, ens trobem davant d’un problema de benestar animal i en un augment del risc de resistències antimicrobianes. Aquest problema de subnutrició no es detecta fàcilment ja que els remugants solen mostrar poc el seu patiment. Un dels símptomes que no es detecta perquè el ramader no en té referències de la vida prèvia de l’animal, és que aquest redueix dràsticament el seu consum. L’arrel de tot aquest problema és que la subnutrició i l’estrès causen una disfunció del tracte digestiu augmentant la permeabilitat i permetent que entrin toxines i microorganismes a la circulació causant una reacció dels sistema immune que afecta a moltes funcions. El nom de LEAKY GUT ve de la terminologia anglosaxona i escenifica molt bé que hi ha un intestí amb poros (leaky) que permeten l’entrada de substàncies no desitjades a l’organisme.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
  Vídeo
  Infografia
SECTOR:
Boví de carn
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: