Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Millora del rendiment de recol·lecció de fruita: RECFRUIT
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
En qualsevol cultiu de fruita dolça, la collita és l'operació més costosa de la cadena de producció. Això és perquè, per la majoria de fruites consumides en fresc, la recol·lecció manual ara per ara és insubstituïble. A aquest fet, cal afegir la necessitat de realitzar diferents ‘passades’. A més a més del rendiment, durant la recol·lecció cal considerar altres aspectes com la qualitat. La recol·lecció dels fruits s'ha de fer amb cura, especialment en varietats sensibles, evitant en tot moment els cops entre els mateixos fruits, que poden produir l’aparició de taques durant la postcollita, o provocar ferides que poden ser una via d’entrada de patògens. El presseguer és el cultiu de fruita dolça de major superfície i producció a Catalunya. El 80% de la seva superfície correspon a arbres en formació en vas a una densitat de plantació semi intensiva o intensiva (de 600 a 1200 arbres per ha). Actualment, el sistema de recol·lecció més utilitzat en aquest cultiu, pel que respecta a la logística de repartir els envasos per la parcel·la, és repartir els palots prèviament a la recol·lecció, i un cop omplerts pels operaris, retirar-los i transportar-los al magatzem corresponent. Per recol·lectar la fruita de l’arbre i omplir els palots, s’utilitzen normalment galledes de 16–20 litres. Els operaris les omplen, i un cop plenes es buiden amb cura al palot. Així i tot, l’aparició de cops i ferides sol ser recurrent en varietats sensibles, especialment de préssec groc. Amb aquest projecte es demostrarà l’eficàcia i es donaran a conèixer noves alternatives al sistema tradicional de recol·lecció que permetin millorar el rendiment, reduir l’aparició de cops als fruits i millorar les condicions de treball dels operaris.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
  Vídeo
  Guia: la seguretat alimentària comença al camp
  Infografia
  Guia: com garantir la seguretat i els riscos dels treballadors en les operacions de recol·lecció de fruita
  Pòster
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: