Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
NOVES ESTRATÈGIES DE CONTROL DE LA TACA BACTERIANA
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Les malalties bacterianes són un dels problemes mes importants en fruiters degut al seu impacte en la viabilitat econòmica de les explotacions i a la falta de mètodes o estratègies pel seu control. La falta d’estratègies fan que només les condicions climàtiques desfavorables pel desenvolupament d’aquestes malalties donguin un respir als productors. L’objectiu principal d’aquesta activitat de demostració és avaluar diferents estratègies pel control de la taca bacteriana del presseguer causada per Xanthomonas arboricola pv. pruni en presseguer per poder-les integrar més endavant en un programa de control que permeti d’una banda, reduir significativament els danys en la producció, i de l’altra, reduir la quantitat d’inòcul de manera progressiva millorant d’aquesta manera l’eficàcia dels tractaments fitosanitaris. Entre les estratègies que s’avaluaran estan el control de la malaltia mitjançant el guiatge dels tractaments en base a models de predicció de risc d’infecció, el control mitjançant la combinació de tractaments fitosanitaris amb tècniques de maneig, i també el control mitjançant la tecnologia d’endoteràpia. Finalment es resumiran les estratègies en una guia que estarà a disposició del sector.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Guia: noves estratègies de control de la taca bacteriana
  Fitxa final
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.es
CONTACTE: