Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Projecte demostratiu sobre el comportament de nous portaempelts de pomera adaptats a les condicions edafoclimàtiques de Catalunya
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El cultiu de poma és el segon més important de Catalunya, amb més de 10.000 ha plantades, fet que suposa unes 300.000 tones de producció anual. La competitivitat del sector és necessària per continuar l’activitat i fer front als reptes del futur. Entre d’altres aquesta passa per la correcta elecció tant del portaempelt com de la varietat. Pel que fa a portaempelts la innovació fins fa uns anys era molt limitada, utilitzant gairebé sempre el mateix tipus de portaempelt (M.9) per a totes les diverses situacions. D’ençà de l´última dècada, però, això està canviant, i comencen a estar disponibles multitud de peus de diferents programes de millora. Aquests peus ofereixen a més de les característiques enanitzants, tot un seguit de graus de tolerància i resistència a problemes que estan esdevenint limitants pel que a la producció de poma arreu, com per exemple la replantació i el foc bacterià. Tot i això, aquests nous portaempelts s’han obtingut en indrets amb condicions climàtiques i edàfiques molt diferents de les nostres zones de conreu. És per això que encara es justifica més la seva avaluació prèvia en les condicions de casa nostra. L’activitat proposada consisteix en l’avaluació de nous portaempelts de pomera obtinguts per diferents programes de millora en les darreres dècades i que poden oferir alternatives als actualment utilitzats, així com la transferència de la informació disponible de diferents assajos realitzats per l’IRTA al llarg dels darrers 25 anys. Aquesta informació és també molt útil per a les empreses editores i viveristes associats, per a la selecció de quins portaempelts són els de major interès per la seva posterior multiplicació i difusió a escala comercial fins arribar al productor de les nostres contrades.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Vídeo: Nuevos pies de manzano, ¿qué aportan de nuevo?
  Vídeo: La importància de triar el portamempelt en pòmera en replantació (CAT)
  Vídeo: The importance of choosin a suitable apple rootstock to be replanted (EN)
  Vídeo: Avaluació portaempelts pomera
  Vídeo: La importància de triar el portamempelt en pòmera en replantació ((ES)
  Fitxa final
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: