Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Prova pilot per la Monitorització d’Indicadors de Salut del Boví de Llet a Catalunya (Pilot MONBOVI)
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Actualment les explotacions de boví de llet es troben en un entorn canviant i altament competitiu. En aquest context disposar de bona informació per millorar el seu maneig sanitari és essencial. La monitorització conjunta d’indicadors del control lleter, reproductius i demogràfics pot proporcionar informació del seu estat de salut i ajudar a identificar millor els factors que l’influencien. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Frisona de Catalunya recullen dades sanitàries, productives i demogràfiques de forma sistemàtica i contínua d’un gran nombre de les explotacions de boví lleter de Catalunya. No obstant, no existeix cap eina per fer un aprofitament conjunt i seguiment proper d’aquestes dades. Aquest treball és concebut com una activitat demostrativa pilot a on es crearà un sistema que integri aquestes dades i modeli el comportaments espaials i temporals de diversos indicadors sanitaris reconeguts com són els índexs de recomptes de cèl.lules somàtiques, entre d’altres. Aquest sistema pot contribuir a conèixer millor l’estat de salut de les explotacions del boví lleter de Catalunya, identificar problemes més aviat i escurçar el temps de resposta per prevenir i controlar malalties. Creiem que aquesta eina pot ajudar als ramaders, als veterinaris i a les autoritats sanitàries a fer una gestió sanitària més eficient d’aquestes explotacions.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Guia pilot MonBovi
  Fitxa final
SECTOR:
Boví de llet
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: