Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Test de susceptibilitat antimicrobiana com eina per una bona gestió del us dels antimicrobians en granges de boví d’engreix (SusTreu)
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El sobre ús d'antimicrobians tant en medicina humana com en veterinària afavoreixen l'aparició de bacteris resistents. Aquests bacteris resistents procedents d'animals de producció, poden convertir-se en un problema de salut pública si es transfereixen a través de la cadena alimentària o per contacte directe. A més sabem que, durant el període de tractament, es produeix excreció de bacteris resistents al medi ambient, on poden sobreviure durant llargs períodes de temps, contaminant aigües per filtració i camps, si els fems s'utilitzen com a fertilitzant. Hem comprovat: 1. Que els tractaments antimicrobians que reben els vedells a la seva arribada des del mercat són empírics, és a dir, estan basats en un diagnòstic realitzat pel veterinari després d'una avaluació de signes clínics en el moment d'arribada i la pròpia experiència. 2. Aquests tractaments antimicrobians es realitzen per metafilaxia, és a dir, a causa del alt risc de transmissió dels patògens relacionades amb el complex respiratori boví, es medica tot el lot amb un mateix antimicrobià d'última generació normalment d'ampli espectre, com ara un macròlid. 3. En general, abans d’aplicar el tractament, no es realitza una presa de mostres d'animals amb signes clínics per fer un diagnòstic laboratorial confirmatori del patogen a tractar, i molt menys un test de susceptibilitat antimicrobiana que afavoreixi un tractament dirigit. Es per això que el objectiu d’aquesta activitat es demostrar que el diagnòstic laboratorial es una bona eina per fer un tractament correcte de las infeccions bacterianes circulant en las nostres granges.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Pòster
  Fitxa técnica
  Protocol presa de mostres per a la detecció de resistències a antibiotics, relacionades amb laes patologies respiratòries del boví d'engreix
SECTOR:
Boví de carn
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/ca/
CONTACTE: