Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
ÚS DE L’ALIMENTACIÓ LÍQUIDA PER A PREVENIR LA CAUDOFÀGIA EN PORCÍ I MILLORAR LA SOSTENIBILITAT EN PRODUCCIÓ INTENSIVA DE PORCÍ (MONTBRIDEMO)
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Aquesta activitat demostrativa treballarà en els factors de risc de la caudofàgia associats a la nutrició (Termcat: Caudofàgia: “conducta redirigida d’alguns animals, especialment els porcs, que consisteix en mossegar la cua d’un altre animal, especialment en situacions d’estrès, i que es produeix sobretot quan no tenen possibilitat de desenvolupar una conducta exploratòria adequada o furgar” A Catalunya l’ús d’alimentació líquida, que permet habitualment que tots els individus s’alimentin simultàniament, és poc freqüent. L’alimentació líquida s´ha argumentat que pot tenir avantatges en el creixement, la utilització dels nutrients i la salut del tracte gastrointestinal (revisat per Scholten et al., 1999). A més, l’alimentació líquida en porcí sol anar associada a l’ús de subproductes locals, la qual cosa sol contribuir favorablement a la sostenibilitat i la reducció de l’impacte ambiental de la granja. En relació a la caudofàgia, experiències en altres països on és més freqüent l’ús de l’alimentació i que no practiquen l’escuat com Finlàndia, indiquen que el fet que els porcs puguin menjar simultàniament podria prevenir la caudofàgia. Per tant, en aquesta activitat demostrativa es vol utilitzar les infraestructures ja existents d’alimentació líquida a la Ramaderia Montbrí (situada a Vila-Rodona, a la comarca de l’Alt Camp), per anar un pas més enllà i, mitjançant la millora de les estratègies de prevenció de la caudofàgia que la granja aplica actualment, com l’ús d’alimentació líquida, combinades a noves estratègies com la provisió de materials d’enriquiment fibrosos, avaluar la possibilitat de reduir la pràctica de l’escuat
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Pòster
  Vídeo:Resum resultats activitat demostrativa
  Vídeo: Resultats de l'activitat demostrativa de prevenció de la caudofàgia
  Fitxa final
  Tríptic
SECTOR:
Porcí
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: