Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Ús de micorrizes en cultius d’horta: alternativa de maneig per una reducció de fertilitzants i d’aigua
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La majoria d’espècies hortícoles conreades són hostes potencials dels fongs micorrízics arbusculars. Aquests fongs es desenvolupen a l'interior de les arrels de les plantes i estableixen una relació simbiòtica. La planta proporciona hidrats de carboni al fong i el fong facilita l’absorció i transport de nutrients i aigua situats a la rizosfera, la qual cosa permet una major tolerància a estrès hídric i salí. La simbiosi també és capaç de induir tolerància a malalties ocasionades per organismes fitopatògens. Tots aquests beneficis fan que les plantes micorrizades puguin ser més “resilients”, es a dir amb capacitat de resistir els efectes del canvi climàtic com la sequera i l’empobriment dels sòls. La utilització de plantes micorrizades en explotacions hortícoles comercials és baixa degut a que la resposta depèn de la combinació planta/fong, a les característiques del sòl i a que el cost-benefici no ha estat contrastat. És per això que calen activitats de demostració aplicades a les varietats hortícoles per poder donar a conèixer els beneficis del seu ús. Amb aquesta proposta es volen donar a conèixer les millores en producció i qualitat de diferents espècies hortícoles per la combinació de l’ús de micorrizes i la reducció d’aigua i fertilitzants.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
  Vídeo: Ús de micorrrizas en cultius d'horta:alternativa de maneig per una reducció de fertilitzants i d'aigua
SECTOR:
Horticultura
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: