Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Ús sostenible dels recursos hídrics i minerals en el cultiu de l’ametller. (NATURALMOND)
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El cultiu de l’ametller ha passat de ser un cultiu marginal a ser un cultiu d’elevada rendibilitat econòmica. Per poder-ho portar a terme ha estat necessari el treball constant del sector, la incorporació de nous regadius, el desenvolupament de varietats més tolerants a malalties i de floració tarda o extra tardana i l’ús de fertilitzants entre molts altres factors. El següent pas es buscar l’eficiència productiva i la sostenibilitat mediambiental de l’explotació. Així doncs, una de les preocupacions del sector fructícola és com aconseguir la mateixa producció amb un menor ús d’inputs, utilitzant-los en el moment òptim i no malbaratant-los. Per aquest motiu, es vol treballar per disposar d’eines que permetin al sector diagnosticar si el seu cultiu es troba dins els valors mitjos, tan a nivell nutricional com hídric. Així doncs, es busca poder determinar quins són els límits dels valors de macro i micronutrients en les fulles i en el sòl per tal de no contaminar-lo o bé empobrir-lo i poder donar nocions de quines són les necessitats hídriques i nutricionals que presenten diverses varietats sota un maneig de regim hídric total y sostenible mediambiental. Durant els dos anys de durada del projecte, és pretén generar dades i transferir-les al sector, mitjançant una visita de camp i sessió formativa dels resultats obtinguts durant la periodicitat del projecte demostratiu.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Poster: Naturalmond
  Fitxa Final
SECTOR:
Fruita seca
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: