Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Valorització de la llet de transició i recomanacions del seu ús en el context de l'economia circular (TRANSIMILK)
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El calostre boví és la primera secreció mamària produïda per la vaca a l’inici de la lactació. La primera munyida es considera calostre i des de la segona a la vuitena munyida, la secreció mamària es considera “llet de transició”. Està clarament acceptat que el calostre conté moltes substàncies importants per millorar la salut dels vedells. L’alta concentració de nutrients i substàncies actives a nivell immunitari disminueix gradualment en la llet de transició fins assolir nivells basals a la llet sencera. Els productors lleters recullen la primera munyida o calostre per alimentar els vedells, ja que és crucial perquè els animals es puguin defensar de les infeccions fins que comenci a funcionar la seva pròpia immunitat activa i tinguin un tracte digestiu completament desenvolupat. En canvi, no hi ha cap protocol establert per la recollida de la llet de transició i continua essent una secreció molt rica en substàncies bioactives. En un context on la supervivència i creixement dels vedells d'engreix i de les vedelles de reposició és molt important per garantir la viabilitat de les explotacions, cal demostrar el valor de la llet de transició i establir recomanacions de maneig per la seva recollida. Aquesta proposta demostrativa és un clar exemple d'economia circular en que un producte que ara no té cap mena de valor pot impulsar el creixement i la salut dels vedells i millorar el rendiment final de l'explotació tant lletera com de vedell d'engreix.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa Final
  Infografia
SECTOR:
Boví de llet
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: