Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Varietats de proximitat: Ametlles mes saludables i amb menys residus (AMETLLES KILÒMETRE ZERO).
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La varietat més utilitzada en la industria i la més produïda en el món es la varietat americana ’Nonpareil’, amb característiques organolèptiques força acceptables però amb l’inconvenient que té la closca tova. A l’hora de promocionar les varietats de proximitat és important buscar característiques de les varietats europees que demostrin que son igual o més interesants que les americanes. Les varietats europees són varietats de closca dura. La duresa de la closca fa que els tractaments fitosanitaris tinguin una barrera més gran per arribar a la llavor que és la part que és comercialitza. Les varietats americanes, al tenir la closca tova, els productes fitosanitaris aplicats per controlar les plagues i les malalties poden arribar al gra amb més facilitat i per tant tenen més possibilitat d’acumular residus. Durant els dos anys de durada del projecte, és pretén, generar dades per demostrar que les varietats europees s’adapten millor a les nostres condicions i acumulen menys quantitat de residus donant produccions mes elevades i sostenibles. Mitjançant les jornades de referència, les xerrades tècniques i visites a la finca demostrativa, es vol transferir al sector les característiques més interesants de les nostres varietats enfront les americanes i així tenir més eines en el moment de l’elecció varietal
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
SECTOR:
Fruita seca
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: