Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Viabilitat de la transformació de vinya de secà a regadiu en la DO Penedès (SECAREGVIN)
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
A nivell regional en la zona del Penedès, el canvi climàtic ha provocat que la temperatura mitjana s’hagi incrementat +1,7ºC des de 1950 (+0,25ºC/decenni), i sobretot en els mesos d’estiu (+0,40ºC/decenni). En aquesta regió, la precipitació durant els mesos d’estiu ha disminuït un 25% des de mitjans de segle XIX i amb una major torrencialitat. L’evolució temporal projectada per l’any 2100 de la temperatura mitjana anual mostra un increment comprès entre +1,1ºC i els 3,6ºC i un descens de la pluviometria comprès entre els 38 i 168 mm per a la zona de l’Alt Penedès. Per garantir la sostenibilitat de la viticultura en aquests escenaris, calen solucions adaptatives, que seran molt variades. Entre aquestes, el reg en el nostre país, compta amb un gran suport científic i tècnic, per incrementar la seva eficiència productiva, fins a uns límits elevadíssims. Tanmateix per regar, es necessària l’aigua, que en el cas del Penedès es majoritàriament subterrània, de freàtic, que no sempre es disponible en la quantitat i qualitat adequades. Avaluar les possibilitats de transformar en regadiu aquesta àrea, l’impacte ambiental del procès i donar estratègies per a la transformació parcial del secà al regadiu en aquest sector es l’objectiu del projecte, que es concretarà en guies per a l’usuari final i materials gràfics per a una millor presa de decisions estratègica
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Guia pel càlcul de l'empremta hídrica i els impactes ambientals de l'ús de la'gua del freàtic
  Fitxa final
  Manual de gestió hídirica de la vinya en condicions de sequera
  Links a repositori imatges i dades SECAREGVIN
  Informe sobre les necessitats hídriques i disponibilitat d'aigua per a la transformació del conreu vitivinícola del secà al regadiu en condicions del canvi climàtic
SECTOR:
Vitivinicultura
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: