Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Gestió sostenible de Tetranychus urticae en clementins mitjançant el control biològic per conservació i l’aplicació d’olis minerals
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L'aranya roja, Tetranychus urticae és un àcar polífag que s'alimenta de més de 150 espècies. Es plaga clau dels cítrics a Catalunya, afectant principalment a algunes varietats de clementines, com Clementina de Nules i és la que requereix una major nombre d’intervencions químiques per temporada. Aquest àcar succiona el contingut cel·lular provocant taques cloròtiques que poden provocar la seva caiguda prematura, mentre que als fruits, causa unes taques característiques que el deprecien comercialment. Actualment el mètode de control de T. urticae es basa fonamentalment en l’aplicació d’acaricides de síntesi. No obstant, una utilització perllongada d’aquests productes pot afectar als enemics naturals, i pot provocar l’aparició de fenòmens de resistència. L’eficàcia dels olis minerals sobre T. urticae s’ha constatat tant en laboratori com en camp en parcel·les comercials. Les infraestructures ecològiques als agroecosistema, com son les cobertes vegetals al cultiu dels cítrics siguin sembrades o naturals, tenen un paper clau en el foment del control biològic per conservació. El control natural de T. urticae l’exerceix principalment, algunes espècies de fitoseids i altres depredadors associats com les crisopes, Stethorus punctillum, Conwentiza psociformis o Semidalis aleyrodiformis. La gestió de la coberta vegetal com a element clau del control biològic per conservació por contribuir a la millora del control de T. urticae en cítrics.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
  Pòster 1
  Tríptic
  Pòster 2
  Pòster 3
SECTOR:
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: