Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Aplicació de protocols estandarditzats per a escornar vedells garantint el benestar animal
CENTRE DE RECERCA:
UAB
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’escornat en vedells és una pràctica molt freqüent en el bestiar boví. Aquesta pràctica està justificada per raons de maneig: els animals sense banyes son més fàcils de manejar i son potencialment menys perillosos tant per les persones com pels mateixos animals. Tot i aquesta justificació, hi ha suficients evidències científiques per concloure que l’escornat és una pràctica dolorosa i estressant per l’animal quan es realitza sense anestèsia ni analgèsia. A més a més, hi ha una pressió legislativa, ètica i social que justifiquen encara més la necessitat de dur a terme l’escornat en vedells seguint unes bones pràctiques respectuoses amb el benestar animal. Actualment existeixen una sèrie de limitacions en la realització de l’escornat a granja: dificultat en reconèixer el dolor en remugants, dubtes en l’elecció del procediment (per cauterització o químic), coordinació amb els veterinaris per l’administració dels anestèsics i sedants...Per a cadascuna d’aquestes dificultats presents actualment, proposem donar suport als ramaders per tal de fer arribar a les explotacions de boví tota la informació en relació a l’escornat dels vedells, així com realitzar demostracions de com realitzar el procediment d’escornat amb unes condicions òptimes en matèria de benestar animal
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Vídeo subt.CAST: Desmochado
  Fitxa 01
  Fitxa 02
  Fitxa final
  Vídeo CAT:Escornat
  Fitxa 04
  Fitxa 03
SECTOR:
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
WEBS D'INTERÉS:
  www.sniba.es
   www.fawec.org
CONTACTE: