Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Creació d'un repositori i generació de materials de referència per a facilitar la transició cap a l'Agricultura de Precisió
CENTRE DE RECERCA:
UdL
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El concepte d’Agricultura de Precisió (AP) es va començar a utilitzar als anys 80 del segle passat. A partir de llavors s’han anat desenvolupant i adaptant tècniques i tecnologies amb la intenció de millorar l’eficiència en l’ús dels recursos agrícoles i de ser més respectuosos amb el medi ambient. Durant tot aquest temps s’ha fet molta recerca en AP i s’ha anat implementant en diversos cultius i en determinades condicions arreu del món. A Catalunya, concretament, s’està fent molta i molt bona recerca en AP i hi ha algunes empreses agrícoles que o bé la practiquen o bé ofereixen serveis en aquest àmbit. Tanmateix, després de tants anys des que es va començar a desenvolupar l’AP, la implantació no està essent l’esperada per motius diversos. Dos d’ells són la manca de formació de personal tècnic i agricultors/es en AP i la poca transferència al sector de les activitats de recerca realitzades. Aquest projecte pretén crear un repositori digital amb continguts relacionats amb l’AP, de caràcter divulgatius i en català, per apropar el coneixement al sector (especialment a les noves generacions)
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
SECTOR:
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.grap.udl.cat/
CONTACTE: