Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Demostració de l'aplicació de polsos elèctrics d'alta intensitat de camp per a la pasteurització de fluids alimentaris
CENTRE DE RECERCA:
UdL
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’aplicació de polsos elèctrics d’alta intensitat de camp (PEAIC) presenta un gran potencial com a alternativa a la pasteurització tèrmica de fluids alimentaris. En tractarse d’una tecnologia no tèrmica, permet obtenir productes microbiològicament estables, tot manenint les seves característiques organolèptiques i nutritives. Es tracta d’una tecnologia relativament poc introduïda en les indústries alimentàries catalanes. La poca disponibilitat d’equips capaços de treballar en condicions industrials o semi-industrials ha limitat fins al moment les possibilitat de poder realitzar activitats demostratives a la indústria alimentària sobre els beneficis de la pasteurització de diferents productes mitjançant PEAIC. Aquesta activitat demostrativa es planteja amb l’objectiu de facilitar la transferència d’aquesta tecnologia, alternativa als tractaments tèrmics, per a la conservació de fluids alimentaris
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
SECTOR:
Traçabilitat i seguretat alimentària
WEBS D'INTERÉS:
  Planta Pilot Processat Aliments - UdL
CONTACTE: