Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Millora de processos alimentaris mitjançant l'ús de la tecnologia de polsos elèctrics de moderada intensitat
CENTRE DE RECERCA:
UdL
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La tecnologia de polsos elèctrics de moderada intensitat (PEMI) pot ser utilitzada pel disseny de processos alimentaris energèticament més eficients i més respectuosos amb el medi ambient, millorant els rendiments de producció i la qualitat del producte. Entre les aplicacions estudiades, destaquen el seu ús en operacions convencionals a la indústria alimentària, com són l’extracció, la difusió, el marinat, la deshidratació, i la congelació/descongelació, entre d’altres. S’ha demostrat que l’assistència de les operacions convencionals a la indústria alimentària amb PEMI és beneficiosa per augmentar l’eficiència de l’operació convencional, tant en termes de rendiment productiu com d’estalvi energètic i de qualitat de producte. Aquesta activitat de demostració pretén donar a conèixer les potencialitats d’aplicació de la tecnologia PEMI a la indústria alimentària catalana.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
SECTOR:
Traçabilitat i seguretat alimentària
WEBS D'INTERÉS:
  Planta Pilot Processat Aliments - UdL
CONTACTE: