Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Transformació de residus lignocel·lulòsics en productes d'alt valor
CENTRE DE RECERCA:
UdL
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La UdL a través del Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agraroalimentaris (DBA) ha pogut demostrar l’obtenció de lignina aïllada i una fracció rica en cel·lulosa a partir de material lignocel·lulòsic (sansa) i aplicant un procés sostenible (extracció “organosolv” amb líquid iònic). Amb aquesta activitat de demostració es vol procedir a divulgar en el sector agrari, i de transformació primària, les oportunitats que obre aquest nou procés dins del món emergent de la Bioeconomia. La lignina té un ús bàsic com a combustible (pèl·let o fuel si es transforma) i és el punt de partida pel desenvolupament d’altres formulacions adequades per a l’ús com a productes químics crus (vanil·lina, benzè, toluè i aromàtics xilènics), additius alimentaris i de begudes, complements nutricionals i materials avançats com ara fibres de carboni, adhesius, escumes a base de poliuretà, pel·lícules, pintures, plàstics, resines i recobriments 1 . La fracció rica en cel·lulosa es podria emprar com a filtre per a la producció d’oli d’oliva verge. Alternativament, aplicant una hidròlisi enzimàtica es podria obtenir glucosa. A partir de la glucosa es poden obtenir dissolvents verds (?-valerolactona, 2-metiltetrahidrofurà, etc.), etanol, i compostos químics plataforma com sorbitol, àcid succínic, 5-hidroximetil furfural, 2,5-dicarboxilic àcid, etc., els quals són de gran interès per a la substitució de plàstics petroquímics entre d’altres diverses aplicacions 2 .
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.dba.udl.cat/
CONTACTE: