Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Reducció del risc biològic associat a Listeria monocytogenes mitjançant tècniques de bioconservació. APPCC
CENTRE DE RECERCA:
UdL
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La incidència de Listeria monocytogenes en productes llestos pel consum i els casos de listeriosi invasiva associats al consum d’aquest tipus de productes ha tingut una tendència a l’alça en els últims anys, tot i que la presència de L. monocytogenes en aliments llestos pel consum està regulada des del 2006 com a criteri de seguretat alimentària (Reglament (CE) núm. 2073/2005 de la Comissió). Per tant, l’ús de bones pràctiques, l’obligatorietat de la implantació del sistema APPCC i el compliment amb els criteris de seguretat alimentaria establerts al Reglament (CE) 2073/2005 no són suficients per assegurar la qualitat microbiològica dels aliments llestos pel consum. Per aquest motiu, la indústria alimentaria necessita aplicar mesures de control addicionals capaces de reduir el risc de L. monocytogenes als aliments. A més, hi ha una preocupació creixent per part dels consumidors perquè els productes siguin més naturals i lliures d’additius químics. En aquest escenari, la bioconservació encaixa perfectament. L’objectiu general d’aquesta activitat és demostrar l’eficàcia de diferents tècniques de bioconservació per reduir el risc biològic associat a L. monocytogenes en la indústria càrnica i làctia i elaborar una guia per aquestes indústries sobre la seva aplicació integrada dins del sistema APPCC
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Pòster: reducció del risc biòlogic associat a Listeria monocytogenes
  Fitxa final
  Guia d'aplicació de la bioconservació integrada
SECTOR:
Traçabilitat i seguretat alimentària
WEBS D'INTERÉS:
  www.udl.cat
CONTACTE: