Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Avaluació de l'eficàcia dels tractaments fitosanitaris realitzats amb broquets de baixa deriva en cultius horticoles de port baix al baix llobregat.
CENTRE DE RECERCA:
UPC
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’activitat proposada en aquest projecte pretén demostrar que les tecnologies amb reducció de deriva es poden utilitzar en cultius hortícoles de port baix sense afectar negativament l’eficàcia dels tractaments fitosanitaris independentment de la seva naturalesa. La zona hortícola del Baix Llobregat es defineix per un paisatge molt variat que congrega en espais molt propers parcel·les de producció convencional, parcel·les de producció ecològica, nuclis urbans o zones d’esbarjo i altres zones sensibles. Per a això es necessari dotar als usuaris d’eines per tal de poder distribuir els productes fitosanitaris de forma eficient, garantint una protecció adequada dels cultius i minimitzant els efectes de la deriva a les zones properes. Una d’aquestes eines són els broquets de baixa deriva que permeten reduir la deriva entre un 50 i un 90% respecte a un broquet convencional. Malgrat això, actualment hi ha una desconfiança generalitzada per part dels productors en quant a l’ús d’aquests broquets, produïda per la percepció que el recobriment de les fulles és insuficient per a protegir els cultius. Diversos estudis realitzats per la Unitat de Mecanització Agrària han demostrat que es pot assolir el control de malalties i males herbes en cultius de cereal utilitzant broquets de reducció de deriva, i es pretén traslladar aquesta experiència positiva a cultius hortícoles de port baix, com són la carxofa i les Bràssiques, tots ells cultius representatius en la horticultura de la zona
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
SECTOR:
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
WEBS D'INTERÉS:
  https://uma.deab.upc.edu
CONTACTE: