Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
BIO2COAT- Recobriment comestible funcional contra el deteriorament del raïm
CENTRE DE RECERCA:
UPC
DATA INICI: 2021 DATA FI: 2024
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Es durà a terme un projecte demostratiu de la tecnologia Bio2Coat de recobriments funcionals comestibles contra les pèrdues i deteriorament del raïm, tant de vinificació com de taula. L'acció és dins d'un projecte global de 3 campanyes (2022-24) amb el suport i col·laboració d'INNOVI i INCAVI, que demostrarà resultats significatius i rellevants per al sector. Les majors pèrdues en el sector vitivinícola provenen de les patologies causades per fongs, sent Botrytis cinerea la de major repercussió econòmica per la vinya, ja que ataca tots els òrgans verds del cep, principalment els raïms, reduint no només la quantitat de raïm recol·lectat, sinó també la seva qualitat i, per extensió, la dels vins que es produeixen. Hi ha una forta demanda de solucions eficaces sostenibles contra aquestes pèrdues, que utilitzin productes respectuosos amb el medi ambient com a alternativa o complement als tractaments fitosanitaris a base de sals de Cu o altres compostos potencialment perjudicials per al medi ambient. En aquest sentit, la tecnologia desenvolupada és plenament sostenible, ja que fa servir únicament compostos naturals provinents de recursos renovables.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Traçabilitat i seguretat alimentària
WEBS D'INTERÉS:
  www.upc.edu
CONTACTE: