Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Millora de la gestió de l'aigua de les basses de bolcat de fruita
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2021 DATA FI: 2024
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Les centrals fructícoles utilitzen elevats volums d’aigua a les basses de bolcat de palots de les línies de confecció. Aquesta aigua es manté durant diversos dies o setmanes, i això provoca un increment del nivell de contaminació microbiològica (especialment floridures, que són les causants de podridures en fruita), una acumulació de matèria orgànica que pot interferir en l’eficàcia dels desinfectants que s’utilitzin per higienitzar l’aigua, i una acumulació de clorats si s’utilitza hipoclorit sòdic com a desinfectant. El principal objectiu d’aquest projecte és demostrar a les empreses com es contamina l’aigua de les basses de bolcat de palots, i com fer-ne una gestió sostenible i eficient per tal de reduir al màxim el consum d’aigua, però garantint la seva qualitat microbiològica. Es vol demostrar que és necessari implementar un sistema de filtratge en continu com a pas previ per poder allargar la vida útil de l’aigua i que, en aquestes condicions, es poden fer ús de tècniques desinfectants més curoses amb el medi ambient i amb menys riscos per a la seguretat alimentària, ja que no deixen residus químics.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Estalvi energètic i energies alternatives
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: