Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Retorn de nutrients en el sòl de les pastures a partir de les dejeccions de les vaques en extensiu
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2021 DATA FI: 2024
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Tot i disposar d’un camp experimental dedicat a la fertilització de les pastures i fer una exitosa jornada anual en aquesta temàtica, manca informació de l’impacte dels animals en les condicions de pastura del nostre territori tenint en compte la rellevància que l’activitat ramadera extensiva té a Catalunya. L’activitat que proposem té l’objectiu clar de recopilar informació sobre el retorn dels nutrients al sòl a través de les dejeccions dels animals en pastura, per tal de poder assessorar de manera més acurada als ramaders en la fertilització de les pastures en el territori català. Per obtenir aquesta informació del bestiar, l’IRTA comptarà amb la implicació d’un ramader de la Garrotxa, tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el laboratori OFICE que posarà a punt una tècnica al laboratori per poder estimar la ingestió i l’excreció fecal d’animals en pastura.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Gestió del sòl i fertilització
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: