Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Implementació de sistemes de desherbatge innovadors per reduir l'ús d'herbicides en cultius extensius (INNODES)
Data: 2021
Sector: Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius

Implementació del bioreactor GreenTray i el seu equip modular automatitzat per a la producció de brots, germinats i plantes
Data: 2021
Sector: Horticultura

Impuls a la difusió del reg per degoteig en el cultiu de blat de moro
Data: 2017
Sector: Reg

Incidència agronòmica i ambiental de les aplicacions de biosòlids com fertilitzant en els conreus dels cereals d’hivern. Propostes per a la millora de la gestió
Data: 2021
Sector: Cereals d'hivern

Inclusió de farratge a la dieta del porc ecològic: resultats productius, benestar animal i qualitat del producte.
Data: 2018
Sector: Porcí

Innovacio en la sostenibilitat de l’assecat d’ingredients i aliments liquids
Data: 2021
Sector: Indústries agroalimentàries

Innovacions en el maneig del cultiu ecològic del tomàquet de Penjar: combinant pràctiques tradicionals i modernes per un menor impacte ambiental.
Data: 2018
Sector: Horticultura

Innovacions en l’elaboració de formatge i iogurt.
Data: 2018
Sector: Indústries agroalimentàries

Integració del tractament biològic de nitrificació-desnitrificació amb la recuperació de fòsfor, potassi i nitrogen en forma d'Estruvita POTàssica i estruvita amònica, com a FERtilitzant en el tractament de purins de porc
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Introducció de diferents estratègies de maneig de la vegetació en vinya, per millorar factors qualitatius de la maduració i qualitat del most.
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura