Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Ús sostenible de fitosanitaris en citricultura
Data: 2019
Sector: Citricultura

Ús sostenible de fitosanitaris en fructicultura i viticultura.
Data: 2018
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Ús sostenible dels recursos hídrics i minerals en el cultiu de l’ametller. (NATURALMOND)
Data: 2019
Sector: Fruita seca

Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i l’aigua en granges d’engreix de porcs.
Data: 2018
Sector: Porcí

Validació de dispositius de valorització de biogàs per a zones rurals
Data: 2021
Sector: Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Validació industrial i disseny d'un protocol d'ús de l'àcid fumàric en vins catalans per prevenir la fermentació malolàctica no desitjada
Data: 2021
Sector: Vitivinicultura

Valorització de dejeccions ramaderes mitjançant el seu tractament amb plantes aquàtiques
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Valorització de la llet de transició i recomanacions del seu ús en el context de l'economia circular (TRANSIMILK)
Data: 2019
Sector: Boví de llet

Valorització dels coproductes i excedents hortofructícoles i subproductes de la indústria de transformació de vegetals per a l'obtenció de nous ingredients i aliments saludables i innovadors (VEGIVALUE).
Data: 2018
Sector: Indústries agroalimentàries

Varietats alternatives a la "Golden Delicious" de tipologia "groga"
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Varietats de proximitat: Ametlles mes saludables i amb menys residus (AMETLLES KILÒMETRE ZERO).
Data: 2019
Sector: Fruita seca

VELUTINA ALERT: Noves eines per al seguiment de l’impacte de la vespa asiàtica en el sector apícola català
Data: 2021
Sector: Apicultura

Xarxa d'avaluació de noves varietats d'ordi. Contribució del material vegetal als nous reptes del sector
Data: 2021
Sector: Cereals d'estiu

Xarxa d'avaluació de varietats de blat tou. Nous requeriments del sector productor (XARXA BLAT)
Data: 2021
Sector: Cereals d'estiu

Xarxa d’avaluació de varietats de colza. Millora de la sostenibilitat i noves opcions de comercialització (XARXA COLZA)
Data: 2021
Sector: Cereals d'estiu