Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Estratègies de mitigació de la sequera en la producció de blat fariner
Data: 2019
Sector: Cereals d'hivern

Estratègies d’adaptació al canvi climàtic. Variacions de les tècniques de conreu i del vi produït a la DO Tarragona en funció de l’alçada. La varietat Macabeu
Data: 2019
Sector: Vitivinicultura

Estratègies per a l'eliminació de nitrats en sistemes d'aiguamolls construïts pel tractament dels lixiviats generats en vivers de producció de planta en contenidors emprant una font carbonada sòlida
Data: 2017
Sector: Horticultura

Estratègies sostenibles de control de malalties en arròs: cap a residu zero.
Data: 2018
Sector: Arròs

Factors que limiten la desinfecció de palots de fruita: protocols de presa de mostra i identificació de fongs - FONGFRUIT"
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Gestió de la coberta vegetal a la línia dels arbres amb maquinària com a alternativa als herbicides
Data: 2017
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Gestió del rostoll de l’arròs per a la lluita contra el canvi climàtic
Data: 2019
Sector: Arròs

Gestió eficient del cultiu del calçot: optimització dels recursos i millora del rendiment.
Data: 2018
Sector: Horticultura

Gestió sostenible de Tetranychus urticae en clementins mitjançant el control biològic per conservació i l’aplicació d’olis minerals
Data: 2019
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Gestió sostenible del fòsfor en arrossars (GESFORICE)
Data: 2019
Sector: Arròs

GOTA. Demostració dels punts crítics en la potabilització de l’aigua en vedells d’engreix
Data: 2019
Sector: Boví de carn

Guarets vius
Data: 2019
Sector: Medi natural i biodiversitat

IMMUNOCALF: El grau de la immunitat maternal com a eina per a una resposta vacunal efectiva
Data: 2021
Sector: Alimentació͵ sanitat i benestar animal

Impacte de la reducció de l’ús d’antibiòtics en avicultura de carn en la presència de Campylobacter spp resistents
Data: 2019
Sector: Avicultura

Impacte del maneig del calostre sobre la salut, i efectes a llarg termini dels vedells d’engreix i les vedelles de reposició de les explotacions lleteres.
Data: 2018
Sector: Boví de llet

Implantació d'estratègies per al control del rovell groc en cereal d'hivern
Data: 2017
Sector: Cereals d'hivern

Implantació de cultius captadors de nitrogen en camps de blat de moro per minimitzar la lixiviació de nitrats cap a les aigües freàtiques
Data: 2017
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Implementació de sistemes de desherbatge innovadors per reduir l'ús d'herbicides en cultius extensius (INNODES)
Data: 2021
Sector: Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius

Implementació del bioreactor GreenTray i el seu equip modular automatitzat per a la producció de brots, germinats i plantes
Data: 2021
Sector: Horticultura

Impuls a la difusió del reg per degoteig en el cultiu de blat de moro
Data: 2017
Sector: Reg

Inclusió de farratge a la dieta del porc ecològic: resultats productius, benestar animal i qualitat del producte.
Data: 2018
Sector: Porcí

Innovacio en la sostenibilitat de l’assecat d’ingredients i aliments liquids
Data: 2021
Sector: Indústries agroalimentàries

Innovacions en el maneig del cultiu ecològic del tomàquet de Penjar: combinant pràctiques tradicionals i modernes per un menor impacte ambiental.
Data: 2018
Sector: Horticultura

Innovacions en l’elaboració de formatge i iogurt.
Data: 2018
Sector: Indústries agroalimentàries

Introducció de diferents estratègies de maneig de la vegetació en vinya, per millorar factors qualitatius de la maduració i qualitat del most.
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura

Introducció de nous models productius pel cultiu de l’ametller en ecològic (ECO AMETLLA).
Data: 2018
Sector: Fruita seca

Introducció de noves espècies de llevat per a millorar la qualitat dels vins en un escenari de canvi climàtic.
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura