Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Millora del control de la cendrosa del presseguer mitjançant un model epidemiològic predictiu
Data: 2021
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Millora del rendiment i qualitat de varietats tradicionals de tomàquet a Catalunya en condicions d'agricultura ecològica mitjançant l'aplicació de fongs micorrícic
Data: 2021
Sector: Horticultura

Millora del rendiment industrial de la varietat 'Arbequina'
Data: 2021
Sector: Olivicultura

Millora, avaluació i validació de models predictius de malalties de fruiters, vinya i olivera per a la seva implementació en una plataforma de serveis a l'agricultor
Data: 2021
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris