Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Accions demostratives i divulgatives de la tecnologia dron per al seguiment de la salut dels boscos.
Data: 2018
Sector: Medi natural i biodiversitat

Activitat demostrativa per a la implementació d'un probiòtic que millori la qualitat nutricional del pinso i l'equilibri de la microbiota dels cargols de granja, en la fase de reproducció
Data: 2021
Sector: Helicicultura

Actualització i validació dels models fenològics de plagues agrícoles d´una plataforma de serveis a l´agricultor
Data: 2021
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Adaptació de noves varietats d’ametller en regadiu a la Conca de Tremp (Pallars Jussà) (AMETLLA DE MUNTANYA).
Data: 2018
Sector: Fruita seca

agroMOBY - vehicle multipropósit, tot-terreny, omnidireccional i autònom per aplicacions agrícoles
Data: 2021
Sector: Producció integrada i altres models de producció

Allotjament de truges lliures durant el part per a una producció porcina sostenible
Data: 2017
Sector: Porcí

Alternatives a l'ús de coure coma fungicida contra el mildiu en viticultura ecològica.
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura

Alternatives per elaborar vins lliures de sulfurós
Data: 2017
Sector: Vitivinicultura

Altes pressions hidrostàtiques per aliments més segurs, saludables i innovadors (HPPALIM)
Data: 2017
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Analítica avançada en granges de porcs.
Data: 2018
Sector: Porcí

Aplicació de les micorrizes al cultiu de plantes ornamentals- MICOPLANT
Data: 2017
Sector: Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme

Aplicació de protocols estandarditzats per a escornar vedells garantint el benestar animal
Data: 2019
Sector: Alimentació͵ sanitat i benestar animal

Avaluació de l'eficàcia dels tractaments fitosanitaris realitzats amb broquets de baixa deriva en cultius horticoles de port baix al baix llobregat.
Data: 2019
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Avaluació de la utilitat de les arpes elèctriques per reduir la pressió de la vespa asiàtica en explotacions apícoles (VELUTINA).
Data: 2018
Sector: Medi natural i biodiversitat

Avaluació ecològica i econòmica comparada de les pràctiques forestals en boscos cremats amb la utilització de múltiples indicadors
Data: 2017
Sector: Forestal

Avaluacio i validació demostrativa sistema tractament purins
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

BEEF3STARS: Avaluació de l'estat sanitari, corporal i higiene dels vedells d'engreix.
Data: 2018
Sector: Boví de carn

BEEFMETALIST - Estimació de les emissions de metà dels vedells d'engreix mitjançant la utilització d'un detector làser de metà i d'una aplicació “calculadora"
Data: 2021
Sector: Boví de carn

BIO2COAT- Recobriment comestible funcional contra el deteriorament del raïm
Data: 2021
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

BIOCIRCULARCAP: CAPitalització de projectes en l'àmbit de la BIOeconomia i economia CIRCULAR
Data: 2021
Sector: Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Biocombustibles agroforestals: abastir energia neta, assequible i segura
Data: 2021
Sector: Estalvi energètic i energies alternatives

BIOCONTROL D’ACULOPS LYCOPERSICI EN TOMAQUERA
Data: 2019
Sector: Horticultura

Bioseguretat en explotacions avícoles: millora de la competitivitat i anticipació legislativa
Data: 2017
Sector: Avicultura

Bioseguretat i sostenibilitat en explotacions avícoles: millora de la competitivitat i reducció de l’ús d’antibiòtics (AVIBIOSEG).
Data: 2018
Sector: Avicultura

Capitalització: Foment de pràctiques d’economia circular en la gestió dels residus plàstics procedent del sector agroalimentari, aplicació a les comarques penedesenques
Data: 2021
Sector: Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Càrrega de poda i qualitat del Macabeu de la DO Tarragona
Data: 2021
Sector: Vitivinicultura

Catàleg sobre material vegetal d’espècies aromàtico-medicinals amb valor industrial.
Data: 2018
Sector: Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries

Col·lecció de varietats autòctones minoritàries de vinya de Catalunya. Coneixement de la morfologia i comportament agronòmic
Data: 2017
Sector: Vitivinicultura

Com millorar les condicions durant la frigoconservació per evitar la deshidratació dels fruits (DESHIFRUIT)
Data: 2018
Sector: Fruita dolça

Com optimitzar el sistema d’aplicació de fungicides en la postcollita de fruita de pinyol (APLIPOST).
Data: 2018
Sector: Indústries agroalimentàries

Compostatge de residus locals en zones periurbanes i adequació de l’ús del compost en finques hortícoles (Projecte Tornasol)
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Consolidació del cultiu d'una lleguminosa de qualitat en una zona de secà. Cas pràctic de la mongeta de Castellfollit del Boix.
Data: 2019
Sector: Varietats tradicionals

CONTROL DE TALPONS EN PLANTACIONS DE POMERA
Data: 2019
Sector: Fruita dolça

Control i eliminació del defecte Brettanomyces bruxellensis i del caràcter fenolat del vi negre.
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura

Creació d'un repositori i generació de materials de referència per a facilitar la transició cap a l'Agricultura de Precisió
Data: 2019
Sector: Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Cria i reproducció en parcs com a alternativa a l'ús de gàbies en producció de conill de carn
Data: 2021
Sector: Cunicultura

DEMO GALA Noves seleccions de la varietat ‘Gala’ i protocols de collita per a la millora de qualitat
Data: 2019
Sector: Fruita dolça

DEMO MARGES: Regeneració de marges degradats en finques agrícoles per a la provisió de serveis ecosistèmics
Data: 2021
Sector: Producció integrada i altres models de producció

Demostració d'equips no destructius i autòmats per la monitorització de la maduresa i qualitat del fruit (FruitQualityMeter).
Data: 2018
Sector: Fruita dolça

Demostració d'innovació en equipaments i maquinària per al processat de plantes aromàtiques i medicinals.
Data: 2018
Sector: Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries

Demostració de diferents metodologies per a la predicció del Bitter pit en poma Golden - DEMOBIT
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Demostració de l'aplicació de polsos elèctrics d'alta intensitat de camp per a la pasteurització de fluids alimentaris
Data: 2019
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Demostració de l'eficiència del concentrador de nutrients i viabilitat d’aplicació en granges porcines de mares i d’engreix per tal de reduir els costos i millorar la gestió de les dejeccions ramaderes.
Data: 2018
Sector: Porcí

Demostració de l'ús d'una abella solitària per millorar la pol·linització en fruiters
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Demostració de la capacitat d’eliminació d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins. Elaboració d’una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Demostració de la viabilitat de l'ús dels encoixinats biodegradables a l'horticultura catalana
Data: 2017
Sector: Horticultura

Demostració de la viabilitat del test de concentració de nitrats a la base de la tija del blat de moro a Catalunya
Data: 2019
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Demostració de la viabilitat i de l’eficiència de l’osmosi inversa vibrant pel tractament de purins, obtenció de concentrats rics en nutrients i aigua depurada d’elevada qualitat. Valoració dels concentrats com a fertilitzants líquids i avaluació de la possible reutilització d'aigua neta.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Demostració de les eines informàtica INNOLACT-Tool i modeLiCA per a l’avaluació de la sostenibilitat ambiental i econòmica del sector lleter. Eco-etiquetatge i estratègies de màrqueting ambiental.
Data: 2018
Sector: Boví de llet

Demostració de sensors òptics a Open Labs
Data: 2021
Sector: Indústries agroalimentàries

Demostració de tecnologies de monitorització microclimàtica i estat hídric en parcel·les de fruiters (FRUIT Monitor).
Data: 2018
Sector: Fruita dolça

Demostració del mètode HSV (Horticultura sobre Sòl Viu) a Catalunya
Data: 2021
Sector: Horticultura

Demostració d’eines innovadores per produir carn madurada de boví i porcí i millorar la competitivitat de les empreses del sector carni català
Data: 2021
Sector: Boví de carn

Demostració i divulgació d’un simulador de creixement i d’un software per a la gestió dels boscos catalans.
Data: 2018
Sector: Forestal

Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetació per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminació
Data: 2017
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Demostratiu i difusió del comportament de nous portaempelts de presseguer adaptats a les condicions edafoclimàtiques de la Vall de l'Ebre_ PORTAPRESSEC
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Desenvolupament d'un prototip basat en tecnologia viva per detecció de patògens a les instal·lacions d'aqüicultura
Data: 2021
Sector: Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava

Detecció i tractament de biofilms a l’industria alimentària per a la producció d’aliments més segurs i amb una vida útil optimitzada (ELBIO).
Data: 2018
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Detecció no destructiva per la mesura del grau de maduresa de la taronja i mandarina amb imatges multiespectrals
Data: 2021
Sector: Citricultura

Detecció robusta de l'amoníac per millorar el benestar dels animals i reduir els costos de producció
Data: 2021
Sector: Alimentació͵ sanitat i benestar animal

Difusió de les noves tècniques de gestió de la sureda per a la millora de la seva productivitat i resiliència
Data: 2021
Sector: Forestal

Difusió del perfil sensorial del suro i la seva aplicació en la indústria elaboradora de taps i vitivinícola.
Data: 2018
Sector: Forestal

Digitalització del reg en el cultiu dels cítrics per mig de sensors i adaptació al canvi climatic optimitzant el consum d'aigua (CITRUSREG)
Data: 2021
Sector: Citricultura

Divulgació de la relació positiva entre l'augment de matèria orgànica en sòl, la biodiversitat microbiana, la fertilitat i la resistència a malalties a partir de compost ric en carboni en sòls hortícoles
Data: 2017
Sector: Horticultura

Divulgació de l’ús del biochar en agricultura: una metodologia versàtil i sostenible per a la regeneració i bioremediació de sòls i el filtratge d’aigua de reg.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Eina per establir la data correcta de marcatge en aliments per disminuir el malbaratament alimentari (BESTDATE)
Data: 2021
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Eines de suport a la decisió per l'aclarida química en pomera
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Eines i estratègies per la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals per la gestió sostenible de l'aigua de reg als arrossars
Data: 2021
Sector: Arròs

Eines per conèixer i identificar les principals fisopaties i podridures en postcollita de cítrics
Data: 2021
Sector: Citricultura

Eines per l'aclarida per l'aclarida mecànica en presseguer - JUSTFRUIT
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

El compromís del sector del vedell d'engreix amb la societat
Data: 2021
Sector: Boví de carn

El sistema “Cocoon”: ecotecnologia al servei de la restauració ecològica i l’agricultura a la conca mediterrània.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Elaboració d’un plànol de varietats i sòls del conreu de l’avellaner a Catalunya
Data: 2019
Sector: Fruita seca