Cercador Grups Operatius

Consulta els resultats dels projectes impulsats a Catalunya en el marc de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Paraula clau: Any de la convocatòria:
Categoria: Tipus ajut:


Títol Any Tipus d'ajut Català Castellano English
Projecte de sitja pilot automatitzada subministradora de biomassa (estella forestal) 2016 Redacció de projectes            
Projecte pilot innovador per a la lluita contra la mosca de l'olivera 2016 Execució de projectes pilot      
Prova pilot per a la implantació d'un sistema NDN a una explotació porcina amb planta de biogàs per tal de reduïr el nitrogen del digestat final ajustant l'eliminació als requeriments dels cultius 2016 Execució de projectes pilot                        
Reducció de la disenteria porcina mitjançant l'ús d'extractes vegetals en l'alimentació 2016 Execució de projectes pilot      
REMAIN - Reducció d'Emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant l'Acidificació de fem de boví d'engreix IN situ 2016 Redacció de projectes      
Reutilització del Xerigot: creació de dos productes làctics en base Xerigot 2016 Execució de projectes pilot                        
Sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de transport de carn 2016 Execució de projectes pilot      
Sostenibilitat i productivitat de l'hortofructicultura ecològica de muntanya: aplicacions potencials dels impulsos elèctrics d'alta intensitat i del magnetisme en les aigües de reg 2016 Redacció de projectes      
Tractament dels Purins per Fixació del nitrogen amoniacal (N-NH4+) utilitzant subproductes de magnesi 2016 Execució de projectes pilot      
Tractament i gestió de dejeccions en zones excedentàries de nitrogen: adaptació del tractament a l'excedent a gestionar i valorització agronòmica dels efluents líquids resultants 2016 Execució de projectes pilot      
209 projectes trobats, mostrant del 61 al 70.[Primer/Anterior] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Següent/Darrer]