CONVOCATORIA 2018

 

Relació d’iniciatives de Grups Operatius a Catalunya (convocatòria 2018)

A continuació, es relacionen les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors o bé de projectes pilot innovadors portats a terme per Grups Operatius, d’acord amb l’Ordre ARP/96/2016, de 27 d’abril.

Títol Català Castellano
Nous sistemes i processos de valorització, concentració i comercialització de la fusta de pollancre.    
Creació de Grup Operatiu per a la innovació i optimització de la gestió de regadiu en el sector vitivinícola.    
Nous procediments per a la detecció primerenca dels precursors del 2,4,6 tricloroanisol o TCA a nivell de finca forestal, un defecte sensorial que afecta als taps de suro.    
TIOdeCamp: Tortó i Oli de Camelina premsat en fred.    
Parc Agrari de la Conca d'Òdena.    
DECISION MAKING: metodologia integral i circular per a la presa de decisions comercials.    
Implementació del BIOCHAR a Catalunya.    
Aproximació de la productivitat de zones de pastura des d'una vessant multifuncional: gestió silvícola, gestió ramadera, gestió d'hàbitats i prevenció d'incendis.    
Clúster de projectes a l'entorn de les espècies silvestres útils i les varietats agrícoles i tradicionals per afavorir-ne la viabilitat econòmica i la sostenibilitat.    
Estudi tècnic i econòmic per a la creació d'una planta de biogàs utilitzant residus d'un escorxador de porcí i estratègies innovadores per a la posterior utilització dels gasos generats.    
MICROPACK: Ecodisseny d'embalatges per a la comercialització de microbrots vius.    
Títol Català Castellano English
Hidrovinya: eina per conèixer l'estat hídric de la vinya a través de les dades meteorològiques i edàfiques.      
Increment de polifenols en Oli d'oliva verge extra produït a les terres de Lleida.      
BEEFCOMPOST: Optimització del procés de compostatge de fems de boví d'engreix.      
Avaluació i validació de sistemes de desinfecció alternatius a l'hipoclorit de sodi en indústries de IV Gamma.      
Millora de la qualitat de productes carnics amb sensors òptics on-line.      
Classificació automàtica de préssec i nectarina segons estat de maduresa mitjançant tecnologia no destructiva NIRS.      
VALACTICAT: Projecte pilot per a la VAalorització del sèrum LACTI en indústries alimentàries catalanes.      
Innovant amb vins aromatitzats, destil·lats i licors a les cooperatives vitivinícoles: una gran oportunitat per obrir i enfortir nous nínxols de mercat.      
"Inking" en prèssec. Causes i solucions.      
Innovació en planta ornamental: del cultiu al client final amb tecnologia Blockchain.      
Comunicació efectiva de la integració vertical com estímul al consum de productes primaris locals (Think-local).      
PREDIVÍ: Model de predicció de collita vitivinícola a través del Big Data.      
ALMON: Claus per millorar el maneig de la moniliosi en ametller.      
Control de Myzus cerasi en cirerer mitjançant biodiversitat funcional (ús de serveis ecosistèmics).      
AGRICOOP BIGDATA: Processament intel·ligent de dades d'utilitat en els processos productius de les cooperatives.      
Sistemes innovadors per classificar de manera objectiva productes carnis o preparats carnis.      
Innovació en producte, procés i en comercialització per introduir al mercat català fustes locals de característiques especials de major valor afegit.      
EMBOCHEESE: Desenvolupament de nou concepte de formatge embotit i optimització del procés de maduració.      
Automatització de tall de carn o derivats carnis per a evitar accidents laborals i millorar productivitat i higiene.      
Control de Monilinia spp. I Rhizopus spp. en fruita de pinyol mitjançant noves estratègies que no deixin residus en el moment de la collita.      
POM-ZERO: producció de poma minimitzant l'ús de fitosanitaris químics.      
Estudi del cicle de l'aigua en explotacions ramaderes porcines i desenvolupament de nous mètodes per a la seva utilització.      
RODAPORK: Selecció de Duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i diferenciada.      
Desenvolupament i validació d'una gamma de productes alimentaris (iogurts amb adaptació reològica i suplement calòric i proteïc per ancians amb disfàgia orofaríngia).      
MADURACIÓ: Optimització del sistema de maduració de carn de boví, basat en la selecció de matèria primera més idònia i la monitorització a temps real de les condicions de la cambra.      
Foment de la producció d'ordi, blat de moro, userda i oleaginoses en producció ecològica per a l'alimentació dels animals.      
Pernils sense additius.      
Millora del procés de propagació de planta certificada de fruiters, mitjançant la producció in vitro de planta mare i l'arrelat d'esqueix herbaci.      
Estratègies sectorials per a la prevenció de la caudofàgia i per evitar l'escuat rutinari en porcí.      
WELBEEF: Creació de pautes de maneig durant el pre-sacrifici de vedells per millorar el benestar i reduir la incidència de DFD i petèquies.      
Increment del rendiment productiu i econòmic del cultiu de cirerer mitjançant nous sistemes d'arquitectura.      
GO Color 4.0.      
Q-OLOR: Estratègies per obtenir carn de porc lliure d'olor sexual.      
5-PROTEG: Aliments de 5a gamma amb base de proteïna càrnia per a la gent gran.      
Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves espècies autòctones.      
Millora de la gestió tècnic-econòmica de les explotacions ramaderes extensives del Pirineu català, mitjançant l'ús de sistemes de geo-localització i monitorització dels animals.