Memòries del Pla

Aquestes memòries són un breu recull de les actuacions que s’han portat a terme anualment en compliment del Pla estratègic de Recerca, Innovació, i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.
Memòria 2019
  octubre 2020 | Memòria 2019
Memòria 2018
  maig 2018 | Memòria 2018
Memòria 2017
  maig 2017 | Memòria 2017
Memòria 2016
  maig 2016 | Memòria 2016
Memòria 2015
  maig 2015 | Memòria 2015
Memòria 2014
  maig 2014 | Memòria 2014