Cercador Projectes Europeus

Aquest espai web dona cabuda a les iniciatives europees i internacionals finançades amb fons públics amb la voluntat d'afavorir la difusió dels resultats obtinguts, potenciar el sistema d'innovació agroalimentària i accelerar la implantació en el teixit productiu dels coneixements generats.
Acrònim del projecte: Fons de finançament:
Paraula clau: Any de vigència:
Entitats participants del projecte Àmbit/s del projecte:
Nom de l'entitat:
País de l'entitat:


Títol del projecte Acrònim Fitxa
Conceiving Wastewater Treatment in 2020 - Energetic, environmental and economic challenges Water_2020  
Concentradores solares híbridos térmico-fotovoltaicos de selección espectral para integración en edificios SECONPVT  
Consolidació de l'estructura de recursos humans i de gestió de la Oficina de Projectes (OP) i de la Direcció de Relacions Internacionals (DRI) de l'IRTA RELINTOP  
Control de Plagues Agrícoles i Forestals  
Control Integrado de Plagas en Cultivos Hortofrutícolas IPMFRUTHORT  
Control of Monilinia spp. on stone fruit: use of prophylactic prediction models and methods  
Convergent Distributed Environment for Computational Spectroscopy CODECS  
Cost-efficient integration of megafire prevention into forest management in the Mediterranean LIFE+ DEMORGEST  
Data Driven Dairy Decisions 4 Farmers 4D4F  
Demonstration and validation of innovative methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area MEDACC  
259 projectes trobats, mostrant del 41 al 50.[Primer/Anterior]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Següent/Darrer]