Cercador Projectes Europeus

Aquest espai web dona cabuda a les iniciatives europees i internacionals finançades amb fons públics amb la voluntat d'afavorir la difusió dels resultats obtinguts, potenciar el sistema d'innovació agroalimentària i accelerar la implantació en el teixit productiu dels coneixements generats.
Acrònim del projecte: Fons de finançament:
Paraula clau: Any de vigència:
Entitats participants del projecte Àmbit/s del projecte:
Nom de l'entitat:
País de l'entitat:


Títol del projecte Acrònim Fitxa
Nou enfocament multidisciplinari en Genètica de poblacions, Inmunologia i Bioinformàtica per a comprendre la inmunitat protectora en PRRSV. PIB-A-PRRSV  
New commercial EUropean RICE (Oryza sativa) harbouring salt tolerance alleles to protect the rice sector against climate change and apple snail (Pomacea insularum) invasion NEURICE  
Natural Water Systems and Treatment Technologies to cope with Water Shortages in Urbanised Areas in India NaWaTech  
Mortalidad arbórea tras incendios: procesos subyacentes y consecuencias para la recuperación y gestión de los bosques mediterráneos POSTFIRE  
Monitorización, modelización y control para la optimización de biofiltros percoladores de desulfuración anóxicos y aerobios MICROBIOFIN  
MoDeling the EnviRonmental and human health effects of Nanomaterials MODERN  
Model de plataforma d'aprofitament integral, addició de valor i competitivitat de fruiters comercials andins  
Mitigació i adaptació al canvi climàtic en arrossars Costaners: Definició de bones pràctiques per a reduir les emisions i valoració de varietats tolerants a la salinitat.  
Millora genètica de l'ametller  
Millora de la qualitat del fruit i de la resistència a factors biòtics de varietats de poma de taula . Selecció assistida amb marcadors moleculars  
259 projectes trobats, mostrant del 81 al 90.[Primer/Anterior]5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 [Següent/Darrer]