Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
La creativitat dirigida a la innovació en el desenvolupament de nous productes per a agrupacions de productors agroalimentaris (CREATIVACIO)
CENTRE DE RECERCA:
IRTA-Monells
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La innovació constitueix un dels elements clau en l’increment de la competitivitat del sector primari català i per extensió en el desenvolupament de les àrees rurals. Actualment els principals ingressos del sector primari català provenen del seu paper com a proveïdor de matèries primeres de qualitat per a la indústria agroalimentària. Així doncs, el fet de desenvolupar productes innovadors que aportin un major valor afegit al consumidors a partir de les seves matèries primeres podria suposar una millora dels resultats econòmics, molt especialment si aquest procés es realitza de forma cooperativa entre diferents productors o explotacions agroalimentàries. No obstant, el desenvolupament de nous productes no és una tasca senzilla i encara menys quan es tracta d’explotacions agroalimentàries, les quals compten amb infraestructures i recursos limitats. S'estima que són necessàries unes 3000 idees brutes per a obtenir un producte exitós. A més a més els estudis existents indiquen que prop del 80% dels nous productes que es llancen al mercat fracassen abans de complir el seu primer any de vida. Una forma de reduir el risc en el llançament de nous productes és mitjançant una estratègia multidisciplinària que impliqui als agents involucrats en les diferents fases de la cadena des de la granja fins al plat, al llarg de tot el procés de desenvolupament del nou producte i molt especialment en les fases inicials, és a dir, en el procés de generació d’idees. L’IRTA compta amb una dilatada experiència en l’aplicació d’una metodologia sistematitzada de creativitat dirigida a la innovació per a generar idees de nous productes, desenvolupar-los a nivell tecnològic i avaluar la seva viabilitat des de diferents perspectives abans del seu llançament al mercat.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Vídeo
  Guia pràctica de Creativitat
  Guia de desenvolupament de nous productes
SECTOR:
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/es/
CONTACTE: