Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Trasllat al sector agroalimentari de l’interès gastronòmic de 15 espècies silvestres i 15 varietats tradicionals.
CENTRE DE RECERCA:
UNIVERSITAT DE BARCELONA
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
En el marc del projecte s’han estudiat 44 espècies silvestres comestibles amb un elevat potencial gastronòmic però que fins ara no havien estat considerades com a alternatives de cultiu i font de diversificació de les explotacions agrícoles. Tanmateix, nombrosos estudis científics mostren el gran potencial que aquestes espècies poden tenir per a la diversificació del model agrícola actual, fent-lo més resilient al canvi climàtic i més independent del mercat global, enfortint així també les cadenes de valor associades. El projecte ha permès recollir en un format atractiu per a l’usuari, i alhora de forma rigorosa tan en el contingut com en les fonts emprades, aquells aspectes més destacats sobre el maneig agronòmic i us gastronòmic de cadascuna de les espècies silvestres comestibles considerades. Concretament, s’han abordat aspectes com el perfil sensorial, el valor organolèptic, el maneig gastronòmic i la composició nutricional. També s’han inclòs aspectes de caire agronòmic com el mètode de cultiu, la fenologia de les espècies, i els ambients on es desenvolupa de forma espontània. El conjunt de la informació corresponent ha donat lloc a les 44 fitxes elaborades en el sí del projecte, cadascuna de les quals ha de ser considerada com una guia sintètica per a la valorització gastronòmica, i també agronòmica, de cada espècie. Per 22 de les espècies també s’han elaborat vídeos divulgatius que de forma molt sintètica posen en coneixement a l’usuari sobre el potencial gastronòmic de les espècies silvestres comestibles. La comunicació i transferència del projecte s’ha dur a terme a través de les xarxes socials, degut a la incidència de la Covid-10.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Vídeos de les plantes silvestres comestibles
  Fitxes Silvestres Comestibles
  Fitxa
  Vídeos: Material de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
SECTOR:
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
WEBS D'INTERÉS:
  
CONTACTE: