Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Avaluació de la utilitat de les arpes elèctriques per reduir la pressió de la vespa asiàtica en explotacions apícoles (VELUTINA).
CENTRE DE RECERCA:
UNIVERSITAT DE GIRONA
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La vespa asiàtica (Vespa velutina ssp. nigrithorax) és una espècie exòtica invasora responsable de pèrdues econòmiques importants al sector apícola. Períodes continuats de presència de vespes asiàtiques en els ruscs poden afeblir seriosament les colònies i, conseqüentment, la producció de productes apícoles. L'objectiu del projecte VELUTINA era determinar la utilitat de les arpes elèctriques i els morrions per reduir la pressió de la vespa asiàtica en abellars d’abella de la mel (Apis mellifera). El 2019 vam posar en funcionament un abellar experimental a la comarca de la Garrotxa i vam realitzar un seguiment setmanal (de juliol a novembre) de l’activitat de l’abella de la mel i la vespa asiàtica, així com una avaluació del vigor de les colònies cada dos mesos. La densitat de vespa asiàtica va ser excepcionalment baixa en comparació a la registrada en anys anteriors, de manera que els resultats no van ser concloents per identificar els pros i els contres dels diferents sistemes de control. Actualment estem en procés de repetir l’estudi. Donat que l’ús d’arpes elèctriques i morrions a Catalunya és relativament nou, creiem que els resultats poden tenir un impacte positiu en el sector apícola. L’aplicació de mesures adaptatives és clau atès que actualment no hi ha mecanismes eficaços de control que permetin erradicar o reduir les poblacions de vespa asiàtica.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Tríptic
  Vídeo Velutina
SECTOR:
Medi natural i biodiversitat
WEBS D'INTERÉS:
  https://www.udg.edu/ca/depca
  https://nrourapascual.com/velutina
CONTACTE: