Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Manual d’itineraris de gestió micològica a Catalunya i pla de transferència
CENTRE DE RECERCA:
CTFC
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’activitat consistirà? en l’edició? d’un manual de gestió? dels recursos micològics a Catalunya a partir dels treballs de recerca duts a terme des de fa més de dues dècades per l'equip d'investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Des d'una perspectiva socioeconòmica, els impactes socials i econòmics vinculats als bolets són molt alts, especialment a Catalunya. L'equip de recercadors del CTFC ha estimat que a Catalunya hi ha prop d'1.2 milions de persones que habitualment recol·lecten fongs en ecosistemes forestals, quantificant en 48 milions d'euros el valor econòmic mitjà anual dels fongs comestibles recol·lectats i en 32 milions d'euros el valor de bolets comercials que es venen. Al mateix temps, estudis desenvolupats pel mateix equip, han demostrat com la gestió? forestal multifuncional, tot integrant la producció? conjunta de bolets, fusta i altres serveis com la fixació? de carboni genera més ingressos econòmics que la gestió? forestal amb un únic objectiu de maximitzar únicament la producció? de fusta. La intensitat del règim de tallades als boscos també? té un impacte en la quantitat de bolets que s’obtenen i per tant en la generació? d'ingressos dels boscos ja que la falta d'una gestió? forestal adequada als ecosistemes forestals mediterranis pot significar una reducció? de l'11% de la producció? anual total de bolets. Mentre que una gestió? forestal sostenible, extraient el 100% del creixement anual dels arbres representaria incrementar un 6% la producció? de bolets, suposant per al cas de Catalunya 262 t més de bolets comestibles cada any o incrementar en més d'1 milió? d'euros el valor anual del recurs bolets. Per tant, aquest manual permetrà? transferir als gestors forestals eines per a la gestió? dels seus boscos de manera que puguin millorar els aprofitaments de bolets, els serveis forestals i en conseqüència els seus rendiments econòmics, proposant-los accions de gestió? forestal més efectives.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Manual de bones pràctiques
  Fitxa final
SECTOR:
Micologia i tubericultura
WEBS D'INTERÉS:
  www.ctfc.cat
CONTACTE: