Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Demostració de la viabilitat del test de concentració de nitrats a la base de la tija del blat de moro a Catalunya
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El recent creixement del sector ramader a nivell europeu i nacional durant les últimes dècades ha comportant una creixent generació de residus líquids que son sovint abocats en superfícies agrícoles i utilitzats com a fertilitzants de baix cost. L’aplicació excessiva de fertilitzants als sòls ha generat contaminació d’aigües subterrànies per nitrats. Conseqüentment, l’administració de Catalunya ha pres mesures reguladores que inclouen, entre d’altres, la declaració de zones vulnerables per nitrats (ZVN) i el decret 153/2019 d'acord amb la Directiva 91/676 / CE. La creació de ZVN ha comportat una restricció de la quantitat de nitrogen (N) que es pot aplicar en els cultius, i també, que part d'aquest N pot provenir de fonts orgàniques. El blat de moro és un dels cultius més demandants de N i representa al voltant de 50.000 ha a Catalunya. El test de nitrats a la base de la tija de blat de moro o CSNT (Corn Stalk Nitrate Test) va ser desenvolupat a Iowa State University i avalua, a final de campanya, la disponibilitat de N que ha tingut el blat de moro i ho compara amb les necessitats de N durant tot el cicle del cultiu, permetent fer ajustos en pròximes campanyes. La informació proporcionada pel CSNT resulta de gran interès en el sector agrícola/ramader ja que permet ajustar les dosis de N màximes aplicables en zones vulnerables si es realitza aquest test, a més de mesurar el rendiment i fraccionar la cobertora en dues o més aplicacions. El CSNT es pot convertir en una eina didàctica per als agricultors, ja que permet demostrar si el N ha estat un limitant (o un excés) durant el cicle del cultiu.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Tríptic
  Fitxa Final
SECTOR:
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
WEBS D'INTERÉS:
  https://mon.uvic.cat/ct-beta/
CONTACTE: