Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Cultiu extensiu de blet blanc per a L'obtenció de llavor destinada al consum humà.
CENTRE DE RECERCA:
UB
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Les llavors de blet blanc (Chenopodium album) tenen unes propietats organolèptiques i nutricionals superiors a les de la quinoa (Chenopodium quinoa), atès que presenten una menor quantitat d’antinutrients (en concret saponines), fet que en facilita la digestió. Es tracta d’espècies del mateix gènere, i per tant la coincidència no és sorprenent. L’element clau és que el blet blanc és una espècie que creix com a adventícia en moltes zones del país, i per tant el seu cultiu permetria obtenir un producte de proximitat equivalent a la quinoa i mitjançant un cultiu extremadament sostenible. Alhora, en termes de diversificació i dinamització econòmica, l’establiment d’aquest nou cultiu oferiria als agricultors l’opció de cultivar una espècie amb un elevat valor econòmic i de la qual existeix una gran demanda en el mercat tant local com global. A dia d’avui, les evidències científiques avalen de forma inqüestionable la possibilitat de fer del blet blanc un nou cultiu per a les zones extensives de secà de bona part de Catalunya, atès que se’n coneixen clarament els requeriments agronòmics, la fenologia, i el maneig agronòmic més adequat per al seu cultiu, dades obtingudes a partir de diversos estudis i parcel·les de cultiu experimental. En conseqüència, en el present projecte demostratiu es planteja l’establiment d’un cultiu a escala real de blet blanc en una superfície de 2,4 hectàrees per tal d’establir un precedent i una metodologia agronòmica que consolidi l’espècie com una alternativa de futur, i que en fomenti la promoció sota el terme de “quinoa mediterrània”.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Varietats tradicionals
WEBS D'INTERÉS:
  https://www.ub.edu/portal/web/dp-beeca
CONTACTE: