Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Avaluacio i validació demostrativa sistema tractament purins
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

BEEF3STARS: Avaluació de l'estat sanitari, corporal i higiene dels vedells d'engreix.
Data: 2018
Sector: Boví de carn

BEEFMETALIST - Estimació de les emissions de metà dels vedells d'engreix mitjançant la utilització d'un detector làser de metà i d'una aplicació “calculadora"
Data: 2021
Sector: Boví de carn

BIO2COAT- Recobriment comestible funcional contra el deteriorament del raïm
Data: 2021
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

BIOCIRCULARCAP: CAPitalització de projectes en l'àmbit de la BIOeconomia i economia CIRCULAR
Data: 2021
Sector: Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic