Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Sistematització del reg a la Terra Alta, a partir de l'ús de sensors meteorològics i edàfics, i del seguiment de l'estat hídric de la planta
Data: 2021
Sector: Reg

Sistemes de formació en pomera: més eixos i menys carrer
Data: 2021
Sector: Fruita dolça

Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícola (SOPHOS)
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Sostenibilitat en el conreu de l’arròs en reg per degoteig enterrat.
Data: 2018
Sector: Arròs

Suport digital al reg de precisió
Data: 2021
Sector: Reg