Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

GroPeRBot - Sistema robòtic autònom per a l'aplicació de georadar al sòl agrícola
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Guarets vius
Data: 2019
Sector: Medi natural i biodiversitat

IA en el desenvolupament d'aplicacions per al seguiment ambiental i la biodiversitat: anàlisi d'imatges i bioacústica
Data: 2021
Sector: Medi natural i biodiversitat

IMMUNOCALF: El grau de la immunitat maternal com a eina per a una resposta vacunal efectiva
Data: 2021
Sector: Alimentació͵ sanitat i benestar animal

Impacte de la reducció de l’ús d’antibiòtics en avicultura de carn en la presència de Campylobacter spp resistents
Data: 2019
Sector: Avicultura

Impacte del maneig del calostre sobre la salut, i efectes a llarg termini dels vedells d’engreix i les vedelles de reposició de les explotacions lleteres.
Data: 2018
Sector: Boví de llet

Implantació d'estratègies per al control del rovell groc en cereal d'hivern
Data: 2017
Sector: Cereals d'hivern

Implantació de cultius captadors de nitrogen en camps de blat de moro per minimitzar la lixiviació de nitrats cap a les aigües freàtiques
Data: 2017
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Implementació d'infraestructures singulars per quantificar l'assimilació de carboni a pastures de muntanya
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Implementació de sistemes de desherbatge innovadors per reduir l'ús d'herbicides en cultius extensius (INNODES)
Data: 2021
Sector: Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius

Implementació del bioreactor GreenTray i el seu equip modular automatitzat per a la producció de brots, germinats i plantes
Data: 2021
Sector: Horticultura

Impuls a la difusió del reg per degoteig en el cultiu de blat de moro
Data: 2017
Sector: Reg

Incidència agronòmica i ambiental de les aplicacions de biosòlids com fertilitzant en els conreus dels cereals d’hivern. Propostes per a la millora de la gestió
Data: 2021
Sector: Cereals d'hivern

Inclusió de farratge a la dieta del porc ecològic: resultats productius, benestar animal i qualitat del producte.
Data: 2018
Sector: Porcí

Innovacio en la sostenibilitat de l’assecat d’ingredients i aliments liquids
Data: 2021
Sector: Indústries agroalimentàries

Innovacions en el maneig del cultiu ecològic del tomàquet de Penjar: combinant pràctiques tradicionals i modernes per un menor impacte ambiental.
Data: 2018
Sector: Horticultura

Innovacions en l’elaboració de formatge i iogurt.
Data: 2018
Sector: Indústries agroalimentàries

Integració del tractament biològic de nitrificació-desnitrificació amb la recuperació de fòsfor, potassi i nitrogen en forma d'Estruvita POTàssica i estruvita amònica, com a FERtilitzant en el tractament de purins de porc
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Introducció de diferents estratègies de maneig de la vegetació en vinya, per millorar factors qualitatius de la maduració i qualitat del most.
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura

Introducció de nous models productius pel cultiu de l’ametller en ecològic (ECO AMETLLA).
Data: 2018
Sector: Fruita seca

Introducció de noves espècies de llevat per a millorar la qualitat dels vins en un escenari de canvi climàtic.
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura

IOT4BIO, desenvolupament i aplicació de dispositius IOT innovadors per al seguiment de fauna amenaçada
Data: 2021
Sector: Medi natural i biodiversitat

La creativitat dirigida a la innovació en el desenvolupament de nous productes per a agrupacions de productors agroalimentaris (CREATIVACIO)
Data: 2017
Sector: Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

La punció fol·licular al moment de la inseminació com a mètode per l’eliminació de gestacions dobles en vaques lleteres.
Data: 2018
Sector: Boví de llet

La silvopastura sostenible: el benefici mutu entre la gestió per la prevenció d’incendis, la conservació dels boscos i la ramaderia extensiva
Data: 2021
Sector: Forestal

La soja (Glicine max L.) com a alternativa als cultius extensius tradicionals als regadius de Catalunya -+SOJA
Data: 2017
Sector: Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius

La tomografia computeritzada com a eina per a millorar l'eficiència en la producció porcina
Data: 2021
Sector: Porcí

Laboratori online de diagnòstic de malalties vegetals en horticultura
Data: 2019
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Lactucae: assajos demostratius de varietats tradicionals i millorades d'enciam
Data: 2017
Sector: Varietats tradicionals

LEAKYGUT: demostració de l’impacte que té l’alimentació prèvia a l’arribada a la granja sobre la salut i benestar dels vedells lactants
Data: 2019
Sector: Boví de carn

L’agrometeorologia com a punt de partida per una producció vitivinícola estable i de qualitat en condicions de canvi climàtic en el segle XXI. DO Empordà i DO Pla de Bages (CLIMAVIT21).
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura

Manual de bones pràctiques i accions demostratives per al control de soques afectades per Heterobasidion en aclarides i tractaments silvícoles Software de suport al tractament i a la prevenció de l’afectació
Data: 2019
Sector: Forestal

Manual d’itineraris de gestió micològica a Catalunya i pla de transferència
Data: 2019
Sector: Micologia i tubericultura

Masses forestals mixtes per a l’adaptació del boscos al canvi climàtic, foment de la biodiversitat i diversificació de la producció forestal
Data: 2019
Sector: Forestal

Maximitzar l'eficiència de les aplicacions de purins en cultius extensius
Data: 2017
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Mètodes eficients i sostenibles per reduir el contingut en fòsfor i potassi assimilables del sòl en situacions excedentàries
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Mètodes i tecnologies per combatre els efectes de la replantació en pomeres
Data: 2019
Sector: Fruita dolça

Microscòpia en un xip per al control in-situ dels processos de fermentació en el vi
Data: 2021
Sector: Vitivinicultura

Millora de l'eficiència dels tractaments de fitosanitaris en cultiu de tomaquera exterior al Baix Llobregat.
Data: 2018
Sector: Horticultura

Millora de la competitivitat de les empreses alimentàries a través de la implementació de tecnologies de visió artificial i NIR
Data: 2021
Sector: Indústries agroalimentàries

Millora de la diversitat genètica en les races autòctones catalanes en perill d’extinció ovines Aranesa i Xisqueta i de la caprina Blanca de Rasquera mitjançant inseminació artificial amb semen procedent de mascles seleccionats.
Data: 2018
Sector: Oví i cabrum

Millora de la gestió de l'aigua de les basses de bolcat de fruita
Data: 2021
Sector: Estalvi energètic i energies alternatives

Millora de la productivitat de pera Conference- PRODUPERA
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Millora de la qualitat de la producció de tòfona negra mitjançant la realització de "nius" de torba i la gestió del reg de forma coparticipada amb el sector productiu
Data: 2021
Sector: Micologia i tubericultura

Millora de l’aplicabilitat de llevats autòctons com a eina per a la tipificació de producte.
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura

Millora de l’empelt amb pi pinyer mitjançant la tecnologia Plant Nanohealing (PNH).
Data: 2018
Sector: Forestal

Millora de pràctiques agronòmiques en el conreu del pèsol proteaginós (MILLOR-PÈSOL)
Data: 2019
Sector: Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius

Millora de processos alimentaris mitjançant l'ús de la tecnologia de polsos elèctrics de moderada intensitat
Data: 2019
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària