Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Millora del control de la cendrosa del presseguer mitjançant un model epidemiològic predictiu
Data: 2021
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Millora del rendiment i qualitat de varietats tradicionals de tomàquet a Catalunya en condicions d'agricultura ecològica mitjançant l'aplicació de fongs micorrícic
Data: 2021
Sector: Horticultura

Millora del rendiment industrial de la varietat 'Arbequina'
Data: 2021
Sector: Olivicultura

Millora, avaluació i validació de models predictius de malalties de fruiters, vinya i olivera per a la seva implementació en una plataforma de serveis a l'agricultor
Data: 2021
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Minimització de les pèrdues per malalties fúngiques de la fusta de la vinya.
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura

Monitoratge del contingut de nitrats en hortalisses de fulla a Catalunya: elaboració participativa d'un mapa dinàmic mitjançant l'ús del NIR que permeti actuar de manera preventiva i correctora
Data: 2021
Sector: Horticultura

Monitorització automàtica de la ingestió d'aigua en truges per a la millora del benestar i la productivitat
Data: 2021
Sector: Porcí

Monitorització mitjnaçant objectes connectats en xarxa i BigData en la producció de vi
Data: 2021
Sector: Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

MONTIMAGE: incorporació d'imatges en la gestió adaptativa dels prats de muntanya
Data: 2021
Sector: Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius

NOVES ESTRATÈGIES DE CONTROL DE LA TACA BACTERIANA
Data: 2019
Sector: Fruita dolça

Noves varietats per la DOP Mongeta del Ganxet i la DOP Fesols de Santa Pau
Data: 2017
Sector: Varietats tradicionals

Obtenció sostenible d'adobs húmics comercials: substitució de les fonts de carboni fòssil per fonts de l'economia circular
Data: 2021
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Parcel·la demostrativa i difusió del comportament de noves varietats de taronges adaptades a les condicions edafoclimàtiques de les Terres de l'Ebre.
Data: 2018
Sector: Citricultura

Parcel·les demostratives dels béns i serveis de les barreges farratgeres per a l'adaptació al canvi climàtic - DEMOMIX
Data: 2021
Sector: Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius

Planta pilot d'acidificació de purins en bassa per a la mitigació de les emissions d'amoníac i gasos d'efecte hivernacle (AciDemo)
Data: 2021
Sector: Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Plataforma d'accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l'agrobiodersitat en agricultura productiva
Data: 2017
Sector: Varietats tradicionals

Porcs amb la cua sencera: una producció viable
Data: 2019
Sector: Porcí

Pràctiques agronòmiques per a la disminució del contingut en micotoxines en blat de moro per a gra (AGROMIC).
Data: 2018
Sector: Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius

Projecte demostratiu en l'ús del cable aeri a Catalunya
Data: 2017
Sector: Forestal

Projecte demostratiu per a la implantació de models d'alta densitat en plantacions comercials d'ametller
Data: 2017
Sector: Fruita seca

Promoció del compostatge descentralitzat orientat a l'aplicació del compost en horticultura (COMdeHORT)
Data: 2021
Sector: Horticultura

Prototipatge del recobriment comestible RP-7 pel control de patògens de transmissió alimentària en maduixa congelada i validació de la seva efectivitat en nabius
Data: 2021
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Prova pilot per la Monitorització d’Indicadors de Salut del Boví de Llet a Catalunya (Pilot MONBOVI)
Data: 2019
Sector: Boví de llet

QUALI-SÒL. Millora de la qualitat del sòl amb l´aplicació de dejeccions ramaderes.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Quantificació dels Consums d'Aigua dels Cultius i Prediccions de Demandes d'Aigua en les Comunitats de Regants Mitjançant la Teledetecció
Data: 2021
Sector: Reg

Radiofreqüències per a la descongelació o atemperat ràpid d’aliments congelats (RFALIM).
Data: 2018
Sector: Indústries agroalimentàries

RECUPERACIÓ DE L'ÚS D’ÀMFORES PER A L'ELABORACIÓ DE VINS DE QUALITAT FERMENTATS I CRIATS EN ABSÈNCIA DE FUSTA
Data: 2019
Sector: Vitivinicultura

Reducciò de l'ús de coure en cultius hortícoles mitjançant la tècnica de microencapsulació (microÚs)
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Reducció del risc biològic associat a Listeria monocytogenes mitjançant tècniques de bioconservació. APPCC
Data: 2019
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Regensòl: Construcció de sistemes productius d’horta sense llaurada a partir de la regeneració i gestió de la fertilitat del sòl amb l’ús de restes vegetals llenyoses i de la promoció de la fixació biològica de nitrogen
Data: 2021
Sector: Horticultura

Rejoveniment i renovació de plantacions d'ametller en regadiu (NOVAMETLLER)
Data: 2021
Sector: Fruita seca

Retorn de nutrients en el sòl de les pastures a partir de les dejeccions de les vaques en extensiu
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Reutilització de subproductes de fermentacions (mares) com a font de nutrients en la indústria enològica
Data: 2021
Sector: Vitivinicultura

Revalorització de la llet de rebuig mitjançant la degradació dels residus d’antibiòtics amb nanopartícules enzimàtiques (REVALLET)
Data: 2021
Sector: Alimentació͵ sanitat i benestar animal

Seguiment de l'introducció de reg en parcel·les de vinya a la DO Costers del Segre , subzona Valls del Riu Corb i la DO Terra Alta
Data: 2017
Sector: Reg

sensQ - Aplicació de tecnologia diferencial de monitorització magneto-òptica per a l'homogeneïtzació i control de la qualitat dels processos de fermentació del sector agroalimentari
Data: 2021
Sector: Indústries agroalimentàries

Sistema de suport a la decisió per a la GESTió de males HERBes
Data: 2021
Sector: Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Sistema “NIR low cost” per la determinació de paràmetres de qualitat (humitat) i seguretat alimentaria (activitat d’aigua) en productes carnis durant l'assecat.
Data: 2018
Sector: Indústries agroalimentàries

Sistematització del reg a la Terra Alta, a partir de l'ús de sensors meteorològics i edàfics, i del seguiment de l'estat hídric de la planta
Data: 2021
Sector: Reg

Sistemes de formació en pomera: més eixos i menys carrer
Data: 2021
Sector: Fruita dolça

Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícola (SOPHOS)
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Sostenibilitat en el conreu de l’arròs en reg per degoteig enterrat.
Data: 2018
Sector: Arròs

Suport digital al reg de precisió
Data: 2021
Sector: Reg