Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

SUROCAT- Millora de les competències tècniques i clau dels peladors de suro en producció i gestió sostenible
Data: 2021
Sector: Forestal

SUSEEDER. Demostració d'una nova mini-sembradora multillavor de sembra directa per a la gestió sostenible de parcel·les de cultius
Data: 2021
Sector: Producció integrada i altres models de producció

Tanins condensats i vitamina E a la dieta per a millorar la vida útil de la carn de porc i corder (TANINVIT)
Data: 2019
Sector: Alimentació͵ sanitat i benestar animal

Tècniques de seqüenciació de nova generació per al control de microorganismes patògens i alterants en la indústria alimentària
Data: 2021
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Tecnologia oberta i sostenible per al monitoratge de la qualitat de l'aire a les naus ramaderes
Data: 2021
Sector: Alimentació͵ sanitat i benestar animal

Tecnologies d’elaboració de begudes vegetals i d’extracció de proteïnes vegetals
Data: 2021
Sector: Indústries agroalimentàries

Test de susceptibilitat antimicrobiana com eina per una bona gestió del us dels antimicrobians en granges de boví d’engreix (SusTreu)
Data: 2019
Sector: Boví de carn

Tractaments per a la prevenció d´incendis forestals: transferència de resultats a partir de parcel·les experimentals-demostratives i simulació del foc.
Data: 2018
Sector: Forestal

Transferència de resultats de la xarxa de parcel·les experimentals de plantacions forestals i agroforestals del CTFC. Planifolis productors de fusta de qualitat i pi pinyer
Data: 2017
Sector: Forestal

Transferència embrionària com a estratègia per millorar la viabilitat i sostenibilitat de les granges de boví lleter
Data: 2019
Sector: Boví de llet

Transferència tecnològica de monitorització de fauna salvatge utilitzant tecnologia dron.
Data: 2018
Sector: Medi natural i biodiversitat

Transformació de residus lignocel·lulòsics en productes d'alt valor
Data: 2019
Sector: Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Transició a l'agricultura ecològica i implementació de tecnologies innovadores per a la conservació de la qualitat dels sòls
Data: 2017
Sector: Producció agrària ecològica

Trasllat al sector agroalimentari de l’interès gastronòmic de 15 espècies silvestres i 15 varietats tradicionals.
Data: 2018
Sector: Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries

Ús de la biodiversitat de bràssiques en la cadena de valor de l'agricultura ecològica
Data: 2019
Sector: Horticultura

Ús de la Genòmica per la millora i protecció de noves varietats vegetals
Data: 2021
Sector: Producció integrada i altres models de producció

Ús de la tecnología LED per a la eliminació del deteriorament fotoquímic del vi
Data: 2021
Sector: Vitivinicultura

Ús de la tecnologia UHPH (Ultra Alta Pressió d'Homogenització) per a l'el·laboració de vins d'alta qualitat lliures de sulfurós
Data: 2021
Sector: Vitivinicultura

ÚS DE L’ALIMENTACIÓ LÍQUIDA PER A PREVENIR LA CAUDOFÀGIA EN PORCÍ I MILLORAR LA SOSTENIBILITAT EN PRODUCCIÓ INTENSIVA DE PORCÍ (MONTBRIDEMO)
Data: 2019
Sector: Porcí

Ús de micorrizes en cultius d’horta: alternativa de maneig per una reducció de fertilitzants i d’aigua
Data: 2019
Sector: Horticultura

Ús sostenible de fitosanitaris en citricultura
Data: 2019
Sector: Citricultura

Ús sostenible de fitosanitaris en fructicultura i viticultura.
Data: 2018
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Ús sostenible dels recursos hídrics i minerals en el cultiu de l’ametller. (NATURALMOND)
Data: 2019
Sector: Fruita seca

Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i l’aigua en granges d’engreix de porcs.
Data: 2018
Sector: Porcí

Validació de dispositius de valorització de biogàs per a zones rurals
Data: 2021
Sector: Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Validació industrial i disseny d'un protocol d'ús de l'àcid fumàric en vins catalans per prevenir la fermentació malolàctica no desitjada
Data: 2021
Sector: Vitivinicultura

Valorització de dejeccions ramaderes mitjançant el seu tractament amb plantes aquàtiques
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Valorització de la llet de transició i recomanacions del seu ús en el context de l'economia circular (TRANSIMILK)
Data: 2019
Sector: Boví de llet

Valorització dels coproductes i excedents hortofructícoles i subproductes de la indústria de transformació de vegetals per a l'obtenció de nous ingredients i aliments saludables i innovadors (VEGIVALUE).
Data: 2018
Sector: Indústries agroalimentàries

Varietats alternatives a la "Golden Delicious" de tipologia "groga"
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Varietats de proximitat: Ametlles mes saludables i amb menys residus (AMETLLES KILÒMETRE ZERO).
Data: 2019
Sector: Fruita seca

VELUTINA ALERT: Noves eines per al seguiment de l’impacte de la vespa asiàtica en el sector apícola català
Data: 2021
Sector: Apicultura

Xarxa d'avaluació de noves varietats d'ordi. Contribució del material vegetal als nous reptes del sector
Data: 2021
Sector: Cereals d'estiu

Xarxa d'avaluació de varietats de blat tou. Nous requeriments del sector productor (XARXA BLAT)
Data: 2021
Sector: Cereals d'estiu

Xarxa d’avaluació de varietats de colza. Millora de la sostenibilitat i noves opcions de comercialització (XARXA COLZA)
Data: 2021
Sector: Cereals d'estiu