Estacions
Avís més de 48h 
Avís recent
Avís urgent 
Subestacions
Avís més de 48h 
Avís recent
Avís urgent 

CONTESTADORS TELEFÒNICS DEL SERVEI DE SANITAT VEGETAL


El Servei de Sanitat Vegetal  disposa de 7 Estacions d’Avisos Fitosanitaris a Vilafranca del Penedès, Tarragona, Lleida, Tortosa, Móra d’Ebre, Castelló d’Empúries i la Tallada d’Empordà, i de dues sub-estacions al Pla de Bages i a Alella.

Estacions i Subestacions

Correu-e

Contestador Automàtic

Informació de Cultius

Comarques assignades

EA Vilafranca del Penedès

sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat 93 890 06 59 Vinya, fruiters, olivera i ornamentals Alt Penedès, Garraf, Anoia, Bages, Maresme i Baix Llobregat

 Sub. Pla de Bages

sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat   Vinya Bages

  Sub. Alella

sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat   Vinya Maresme

EA Tarragona

ssv.t.daam@gencat.ca 977 21 93 12 Avellaner, cítrics, hortícoles, fruiters, olivera, ornamentals i vinya Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Priorat
EA Tortosa ssv.te.daam@gencat.cat 977 58 11 81 Arròs, cítrics, olivera, hortícoles, fruiters i ornamentals Baix Ebre i Montsià

EA Móra d'Ebre

ssv.te.daam@gencat.cat 977 40 14 66 Fruiters, ametller, vinya i olivera Terra Alta i Ribera d’Ebre

EA Lleida

ssv.ll.daam@gencat.cat 973 24 81 82 Fruiters, extensius, fruita seca, vinya, olivera, hortícoles, ornamentals Segrià, Garrigues, Urgell, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Alta Ribagorça i Vall d’Aran

EA Castelló d'Empúries

ssv.g.daam@gencat.cat 972 45 43 41 Vinya, olivera, hortícoles, ornamentals Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany, La Selva, Gironès i Ripollès

EA La Tallada d'Empordà

ssv.g.daam@gencat.cat 972 78 03 38 Fruiters i extensius Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany, La Selva, Gironès i Ripollès
 

Amb els avisos dels contestadors telefònics s'informa de forma ràpida als agricultors de l'evolució de les plagues i malalties que afecten els conreus de la seva zona, del sistema de lluita més adient, dels moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i de la seva perillositat per a l'home i el medi ambient.

És important tenir en compte que no sempre que es dóna un avís de tractament s'ha d'efectuar aquest. L'agricultor ha de considerar prèviament si el paràsit afecta o pot afectar el seu conreu, i si el tractament es justifica des del punt de vista econòmic. Per obtenir un assessorament més individualitzat cal integrar l'explotació en una Agrupació de Defensa Vegetal.

Els avisos fitosanitaris són fruit del control d'uns 1.400 punts de seguiment de plagues i malalties, dels quals, quasi un miler són de feromones sexuals, amb les quals es controlen unes 40 espècies d'insectes. També es segueixen al voltant d'unes 50 malalties provocades per fongs, virus i bacteris, a través de diversos mitjans (estacions meteorològiques automàtiques, estacions convencionals, termo-pluvio-humectògrafs, comptadors d'espores, etc.).

Un correcte ús dels productes fitosanitaris permet controlar amb eficàcia les plagues al temps que s'eviten riscs d'intoxicació per als aplicadors, l'aparició de resistències de les plagues als productes fitosanitaris, de problemes de fitotoxicitats, de contaminacions del medi ambient i de residus sobre els vegetals tractats.