Capçalera
Butlletí 34 . Octubre 2018


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 06 - Eina de recomanacions de reg de RuralCat

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


Els avantatges de la reutilització de l’aigua regenerada en el reg agrícola

 

La reutilització de l’aigua regenerada en l’agricultura ha de ser una alternativa real en la gestió integral de l’aigua, tot i que cal que intervinguin tots els actors implicats per tal de plantejar el projecte a una escala superior, amb suport social i polític. La reutilització de l’aigua regenerada en l’agricultura té uns avantatges clars enfront l’ús de fonts convencionals. En primer lloc, es considera que és una font de subministrament garantida ja que, per la seva procedència, urbana i industrial, no està tan subjecte a la variabilitat de les condicions climàtiques. Permet també alliberar grans volums d’aigua de major qualitat cap a altres sectors. Depenent del tractament de depuració a què ha estat sotmesa, l’aigua pot aportar nutrients que poden permetre reduir l’ús de fertilitzants i, gràcies als processos que es produeixen al sòl, es realitza un tractament addicional de depuració a l’aigua aplicada..... Llegir més...

 

 

Finalitza la campanya de reg: L'Eina de recomanacions de reg en agricultura acumula 1.462 usuaris

 

L’Oficina del Regant ha generat gairebé 5.000 informes de recomanacions de reg, la gran majoria de cultius llenyosos, seguit d’extensius i hortícoles, i ha enviat més de 100.000 comunicacions via SMS i mail de recomanacions als usuaris registrats durant la campanya de reg, que va del 13 de març al 16 d’octubre. L’Oficina del Regant disposa actualment d’un total de 1.462 usuaris registrats al servei de recomanacions de reg. L’Eina de recomanacions de reg en agricultura és un dels serveis més consultats i ha rebut des del gener fins al setembre d’aquest any un total de 23.248 visites.

La modernització dels regadius permet fer més sostenibles les explotacions agrícoles
 

El fet d’obtenir una major rendibilitat dels conreus, unit a la limitada disponibilitat d’aigua, fa necessària la modernització dels regadius per tal de fer sostenibles les explotacions agrícoles des de tots els punts de vista. D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, “la millora de regadius es defineix com les actuacions en regadius suficientment dotats amb l’objectiu d’estalvi d’aigua i millores socioeconòmiques de les explotacions”. Aquesta definició porta implícita l’increment de la productivitat i la renda dels agricultors com a conseqüència de l’augment de la producció i la reducció de costos per la unitat de producte obtingut i, alhora, introdueix l’objectiu de l’estalvi d’aigua.  Llegir més... 

 


Agenda d'activitats


La Fira de Sant Miquel mostra un alt interès per la teledetecció en l’agricultura

Dins el marc de la Fira de Sant Miquel, el dijous 27 de setembre, l’Oficina del Regant, conjuntament amb l’Oficina de Fertilització, l’IRTA, entitats públiques i empreses privades, va participar en l’organització de la Jornada sobre Teledetecció en l’Agricultura.  En el sector del reg, l’objectiu ha estat incidir en l’estat actual d’aplicació de la tecnologia de la teledetecció en la decisió final del productor en el reg a parcel·la. En aquest aspecte, s’ha comptat amb dos investigadors del Programa d’ús eficient de l'aigua de l'IRTA que treballen amb aquestes noves tecnologies per millorar l’eficiència en el maneig del reg.

 

 

Intensificació de l'olivera: qualitat i malalties

El passat 15 d'octubre va tenir lloc a la Granadella la jornada tècnica amb el títol d'intensificació de l'olivera: qualitat i malalties que tenia com objectiu explicar la importància del reg i el nitrogen en la producció de l’olivera i la qualitat de l’oli d’oliva que s’obté, i el maneig de malalties en aquest tipus de produccions. La jornada va comptar amb la presència d’investigadors de l’IRTA, de l’IMIDRA de Madrid i experts del DARP. Els 80 assistents van valorar molt positivament aquesta activitat per l'interés que té la gestió de l'aigua en el cultiu de l'olivera.

 

 

Jornada de referència en reg "Basses de reg. Quines responsabilitats tenim?"

El pròxim dia 12 de desembre a Tàrrega tindrà lloc la jornada de referència en reg amb el títol "Basses de reg. Quines responsabilitats tenim?". Un dels objectius de la jornada serà clarificar quines responsabilitats i obligacions i els tràmits que cal dur a terme davant l’administració pel compliment del Reglament del Domini Públic Hidràulic, i el que preveu addicionalment la legislació catalana sobre els Plans d’Autoprotecció per a determinades basses.

 

Curs de fertirrigació per a tècnics

El passat 26 de maig es va organitzar dins el marc de l'Ecofira de Dosrius i amb la col.laboració de l'Oficina del Regant la jornada tècnica sobre l'ús sostenible de l'aigua en l'agricultura. Aquesta jornada va comptar amb la presència del Sr. Francesc Reguant, director de l'Observatori d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'economistes de Catalunya. En aquesta jornada tècnica es va presentar la importància de l’aigua en la producció d’aliments i com s’ha d’equilibrar el dret a l’aigua i el dret als aliments en una societat en creixement i amb menors recursos hídrics per a tots els sectors.

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a