Capçalera
Butlletí 45 . Juny 2020


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 06 - Eina de recomanacions de reg de Ruralcat

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


Regar després del COVID-19

 

La crisi del Covid ens ha obert els ulls sobre la criticitat del proveïment alimentari, fins al punt que vam poder veure i viure algunes escenes d’acumulació d’aliments a partir d’un cert pànic. Afortunadament les cadenes de transport alimentari no van fallar, però sí algunes de les cadenes de distribució de proximitat. Tant els proveïments sanitaris com alimentaris ens han fet observar la importància de la proximitat de la necessitat de disposar d’un grau d’autoproveïment adequat com a actiu estratègic front a crisis que no formen part de cap ficció. Les lliçons del Covid, per una banda, i les línies estratègiques definides en el Green Deal europeu, entre les quals les recentment presentades sobre biodiversitat i l’estratègia “farm to fork” ens orienten vers una nova manera d’actuar i de produir. En aquesta direcció el regadiu eficient al si de l’agricultura de precisió hi troba un rol imprescindible i renovat vers l’eficiència, la proximitat, la circularitat i, en conjunt, la sostenibilitat. Llegir més.....

 

 

El regadiu com a eina del segle XXI


L’aigua de regadiu està vinculada al dret a l’alimentació, avui les terres de regadiu aporten més del 50 % de la producció agrícola mundial tot i que solament ocupen un 19 % de la terra conreada. Però les necessitats estan creixent al mateix temps que els recursos per cobrir aquestes necessitats estan minvant. Es a dir, tenim un problema. Creixen les necessitats alimentàries degut a que la població mundial està creixent, amb unes previsions de 10.000 milions d’habitants a l’any 2050 i, alhora, s’està produint un fort desenvolupament que va acompanyat de canvis dietètics vers una alimentació més proteínica i, en conseqüència, més cara en recursos utilitzats. En oposició, els recursos minven per pràctiques inadequades que han comportat, per exemple, pèrdua de biodiversitat, pèrdua de sòls, contaminació d’aigües i sòls agrícoles. A més de l’amenaça del canvi climàtic que pot comportar, entre altres riscos, avenç de la desertització, inundació de deltes i una major evapotranspiració de les plantes. Llegir més.....

 

Agenda d'activitats

 

Giroreg extensius del blat de moro a la Plana Litoral de la Muga/Fluvià i pel Baix Ter

 

L'equip IRTA - Mas Badia, com cada any, comença els enviaments de les informacions setmanals del Giroreg extensius dedicat al blat de moro a la Plana Litoral de la Muga/Fluvià i pel Ter.
Aquesta previsó de reg s'adreça a regants de reg a regues, d'instal·lacions per aspersió i regants de reg per degoteig. Cada dilluns, es reb la previsió de reg per la setmana on s'especifica; Introducció amb els comentaris més rellevants de la setmana anterior i/o de la previsió de la setmana, previsió de d’inici de reg o dotació d’aigua i freqüència de reg, previsió meteorològica de la setmana i altra informació rellevant (mapa de la CRAD dels sòls, sensibilitat de l’estadi del blat de moro al dèficit hídric,...)
Aquesta informació també estarà disponible a internet a l'adreça:

 

https://giroregextensius.wordpress.com/2020/06/15/regadius-de-la-plana-litoral-de-la-muga-butlleti-2-2020/

https://giroregextensius.wordpress.com/2020/06/15/regadius-del-baix-ter-butlleti-2-2020/

 

i aquesta informació s'anirà emmagatzemant, a internet, a l’adreça:

https://giroregextensius.wordpress.com/  per visualitzar-la i consultar-la quan us sigui necessaria.
 

 

Nou dron adquirit pel programa d'Ús Eficient de l'Aigua en Agricultura de l'IRTA

 

El programa Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura de l’IRTA ha adquirit un dron (Dronehexa XL) per a treballar en temes de reg i agricultura de precisió. El dron té una autonomia de vol de 30 minuts, i la capacitat de carregar una càmera tèrmica, una multiespectral i una RGB. A través de la informació obtinguda amb aquestes tres càmeres i un sistema de GPS inercial, es pretén estimar diferències dins d’una parcel·la en les propietats biofísiques de la vegetació i millorar els models utilitzats per a l’estimació de l’evapotranspiració i l’estat hídric dels cultius.

 

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
   

ALTRES BUTLLETINS