Capçalera
Butlletí 53 . Agost 2021Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 69 - El bombament solar en regadiu

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


Fons Next Generation i modernització dels regadius 


La pandèmia de la Covid 19 ha trasbalsat l’economia i ha trencat equilibris essencials del nostre benestar. Els seus impactes s’han comparat a una guerra. Conscient de la seva gravetat, la Unió Europea ha impulsat els Fons Next Generation EU (NG). L’objectiu d’aquests fons és doble; d’una banda, aportar recursos per a fer front als impactes directes de la pandèmia; d’altra banda, propiciar una gran transformació en l’economia de la Unió Europea vers una nova estratègia de creixement basada en l’anomenat Green Deal Europeu a fi d’avançar en un model econòmic sostenible i integrador de la mà de les tecnologies verdes i de les tecnologies digitals.

Pel finançament d’aquests fons el Banc Central Europeu es proposa endeutar-se a 30 anys. D’aquí la denominació “next generation” que fa referència a que serà la nova generació qui assumirà el retorn d’aquest deute. D’alguna manera, el propòsit i justificació és que l’actual generació resolgui l’impacte de la Covid 19, i endreci i transformi l’economia cap a un futur sostenible que podrà gaudir la nova generació.

A fi de portar a terme l’aplicació dels fons cada estat ha d’elaborar un Pla on indiqui les prioritats, dins del marc estratègic establert pels fons NG, les actuacions i els fons a aplicar-hi. A Espanya aquesta programació s’anomena Pla de Recuperació Transformació i Resiliència. La totalitat de recursos a gestionar per aquest Pla són 69.528 M€, una aportació econòmica gegantina i singular. Llegir més..... 

Oberta la convocatòria del Programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries 2021


L’objectiu d’aquesta línia d’ajut és reduir el consum final d’energia, incentivar i promoure la realització d'actuacions en explotacions agropecuàries que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, i que contribueixin a assolir els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica.

Els ajuts es destinaran a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu a explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que redueixin el consum d’energia final i les emissions de CO2. I també a les actuacions de reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d’energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que redueixin el consum d’energia final i les emissions CO2. Llegir més.....Agenda d'activitats


36 ena edició del Curs bàsic de reg a distància


El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) té com un dels seus objectius la formació i la transferència tecnològica al sector agroalimentari.
Aquesta voluntat de servei es duu a terme en diferents formats per adaptar-se als continguts i a les necessitats dels professionals que hi participen.
El Servei de formació agrària (SFA) del DACC realitza formació agrària a distància (FAD), la qual permet adquirir els coneixements sense necessitat de desplaçar-se i ajustar el ritme d’aprenentatge a la disponibilitat horària de cada persona. Una de les àrees de formació a distància és el reg. L’Oficina del Regant (OdR) participa des de la seva creació l’any 2012 en el Curs bàsic de reg per internet.
El curs bàsic de reg per internet té una durada de 50 hores lectives on es tracta de la programació i estratègies de reg, qualitat de l’aigua, disseny i components de les instal·lacions de reg, maneig i manteniment de les instal·lacions i fertirrigació.
El proper mes s’obrirà les inscripcions de la 36 ena edició del curs de reg que tindrà lloc durant el 15 de setembre al 3 de desembre del 2021. Des de la primera edició s’hi han inscrit més de 1300 persones d’arreu de Catalunya.
Actualment, la Oficina del Regant realitza sessions pràctiques presencials per aquells alumnes que voluntàriament vulguin aprofundir en el maneig pràctic del reg a pressió i la fertirrigació.


Per més informació: https://ruralcat.gencat.cat/formacio/cursos-a-distancia-per-internet
  

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
   

ALTRES BUTLLETINS