Formació i Transferència

Sectors d'interès

NOTÍCIES

Finalitza el projecte Ruralization, amb la publicació d’una guia de bones pràctiques i un manual per ens locals

S'obre la convocatòria per a iniciar un projecte emprenedor a l’espai test agrari de la Vall del Ges Orís Bisaura

Les Escoles Agràries posen en marxa un nou projecte de mentoria per acompanyar i assessorar joves amb iniciatives viables en el sector agropecuari

Nou espai web sobre la Política Agrària Comuna (PAC) 2023 - 2027

Més informació