Activitats Demostratives

Què són les activitats de demostració?

Són activitats innovadores que proven la viabilitat o el funcionament, en condicions reals, d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat d’artesania alimentària.

La finalitat d’aquestes activitats és la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització de projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius.

 

Finançament de les activitats de demostració?

Els ajuts a la realització de les activitats de demostració s’adrecen a universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats que tinguin per objecte la recerca. Aquests ajuts tenen naturalesa de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i l’aportació del DARP a aquest cofinançament té naturalesa d’ajut d’estat.

Els ajuts destinats a les activitats de demostració  es convoquen anualment. Per més informació de l’ajut es pot consultar l’apartat ajuts a les activitats de demostració del web del DARP.

 

Resultats de les Activitats Demostratives: documents, material gràfic i audiovisual


(Escull un sector)

Destacats

Processament per altes pressions: Noves oportunitats per a la indústria Alimentària

Reg solar en el cultiu de blat de moro

Multiplicació de llavor en varietats tradicionals de tomàquet