Notícies

  Més notícies

Millorar la qualitat dels projectes de plantes de biogàs, un dels objectius de la jornada tècnica “Simplificació i agilitació dels tràmits administratius per a l’autorització ambiental de plantes de biogàs”

Catalunya acollirà la Conferència anual 2025 de la xarxa per a la innovació en agricultura, alimentació i silvicultura ERIAFF

Una quarantena d‘agricultors, ramaders i consultors visiten sistemes agroforestals a França per adaptar l’agricultura i la ramaderia al canvi climàtic

La silvopastura sostenible: el benefici mutu entre la gestió per la prevenció d’incendis, la conservació dels boscos i la ramaderia extensiva

Altres notícies

  Més notícies

S'ha publicat l'informe anual de CBE JU 2023

Recompte d'insectes per a la biodiversitat de les terres de cultiu

Més informació